EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic law" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic law را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic law و همچنین مطالعه مثال برای basic law، اقدام به جمله سازی با کلمه basic law نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic law در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic law به کمک همین جملات با basic law و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic law می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با basic law برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic law را نیز گوش دهید.

(1) Some federal constitutions also provide that certain constitutional amendments cannot occur without the unanimous consent of all states or of a particular state. What is the German basic law?

(2) the assumption is that the basic law really takes the form

(3) What is the modern definition of "basic law"?

(4) How to Use "basic law" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "basic law" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic law" can get slippery.

(7) The Best Definition of "basic law" I’ve Heard So Far.

(8) "basic law" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "basic law"?

(10) What is the definition of an "basic law"?

(11) What Is "basic law"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "basic law" in a sentence.

(13) The Word "basic law" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "basic law".

(15) What is definition of "basic law" by Merriam-Webster.

(16) "basic law" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "basic law"?

(18) "basic law" sentence examples.

(19) "basic law": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic law".

(21) How do you explain "basic law"?

(22) What can I say instead of "basic law"?

(23) What is a synonym for "basic law"?

(24) What is a antonym for "basic law"?

(25) What do you mean by "basic law"?

(26) What is another word for "basic law"?

(27) What is the best definition of "basic law"?

(28) What is "basic law" definition and meaning?

(29) How to use "basic law" in a sentence.

(30) The Word "basic law" in Example Sentences.

(31) "basic law" meaning in english, "basic law" definitions.

(32) Primary meanings of "basic law".

(33) Full definitions of "basic law".

(34) Full meaning of "basic law".

(35) The Word "basic law" in Example Sentences.

(36) Best definition of "basic law".

(37) Define "basic law" in one sentence, define "basic law" in one word.

(38) What is the meaning of "basic law" in a sentence.

(39) The Word "basic law" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "basic law".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic law


به جای حفظ کردن لغت basic law ، جملات کوتاه با basic law را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic law، جملات کوتاه مختلف با لغت basic law را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic law، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic law را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic law در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic law

ساختن جمله با basic law به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic law است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic law را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic law ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic law که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic law

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic law

یک جمله ساده با basic law از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic law

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic law، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic law به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic law بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic law

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic law همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic law فرق دارد. در جملات پیچیده با basic law، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic law بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic law

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic law همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic law. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic law بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic law

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic law و کاربرد کلمه basic law در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic law را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic law و همچنین مطالعه مثال برای basic law، اقدام به جمله سازی با کلمه basic law نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic law در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic law به کمک همین جملات با basic law و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic law می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic law، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic law را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic law در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic law به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic law است. با ساختن جمله برای لغت basic law به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان