EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic system" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic system را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic system و همچنین مطالعه مثال برای basic system، اقدام به جمله سازی با کلمه basic system نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic system در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic system به کمک همین جملات با basic system و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic system می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با basic system برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic system را نیز گوش دهید.

(1) Engineering began for the villages myriad waterways and a basic system of roads.

(2) Qur'anic schools (also known as dugsi) remain the basic system of traditional religious instruction in Somalia. What is another name for a Qur'anic school

(3) What is the modern definition of "basic system"?

(4) How to Use "basic system" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "basic system" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic system" can get slippery.

(7) The Best Definition of "basic system" I’ve Heard So Far.

(8) "basic system" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "basic system"?

(10) What is the definition of an "basic system"?

(11) What Is "basic system"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "basic system" in a sentence.

(13) The Word "basic system" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "basic system".

(15) What is definition of "basic system" by Merriam-Webster.

(16) "basic system" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "basic system"?

(18) "basic system" sentence examples.

(19) "basic system": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic system".

(21) How do you explain "basic system"?

(22) What can I say instead of "basic system"?

(23) What is a synonym for "basic system"?

(24) What is a antonym for "basic system"?

(25) What do you mean by "basic system"?

(26) What is another word for "basic system"?

(27) What is the best definition of "basic system"?

(28) What is "basic system" definition and meaning?

(29) How to use "basic system" in a sentence.

(30) The Word "basic system" in Example Sentences.

(31) "basic system" meaning in english, "basic system" definitions.

(32) Primary meanings of "basic system".

(33) Full definitions of "basic system".

(34) Full meaning of "basic system".

(35) The Word "basic system" in Example Sentences.

(36) Best definition of "basic system".

(37) Define "basic system" in one sentence, define "basic system" in one word.

(38) What is the meaning of "basic system" in a sentence.

(39) The Word "basic system" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "basic system".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic system


به جای حفظ کردن لغت basic system ، جملات کوتاه با basic system را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic system، جملات کوتاه مختلف با لغت basic system را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic system، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic system را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic system در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic system

ساختن جمله با basic system به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic system است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic system را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic system ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic system که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic system

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic system

یک جمله ساده با basic system از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic system

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic system، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic system به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic system بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic system

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic system همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic system فرق دارد. در جملات پیچیده با basic system، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic system بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic system

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic system همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic system. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic system بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic system

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic system و کاربرد کلمه basic system در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic system را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic system و همچنین مطالعه مثال برای basic system، اقدام به جمله سازی با کلمه basic system نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic system در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic system به کمک همین جملات با basic system و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic system می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic system، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic system را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic system در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic system به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic system است. با ساختن جمله برای لغت basic system به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان