EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic training" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic training را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic training و همچنین مطالعه مثال برای basic training، اقدام به جمله سازی با کلمه basic training نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic training در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic training به کمک همین جملات با basic training و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic training می باشد.


در قسمت ذیل 45 جمله با basic training برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic training را نیز گوش دهید.

(1) The first half was very detailed about military life in general - from basic training to weapons handling.

(2) A taster session involves some basic training and an hour riding the track.

(3) In basic training

(4) During basic training

(5) As part of their basic training

(6) Domestic training takes 72 weeks of basic training International training takes 10 to 52 weeks of specialized training in different countries.

(7) Both officers and non-commissioned members receive their basic training at the Canadian Forces Leadership and Recruit School in Saint-Jean-sur-Richelieu.

(8) What is the modern definition of "basic training"?

(9) How to Use "basic training" with Example Sentences.

(10) If you had to explain to someone who was learning English what "basic training" is, what would you say?

(11) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic training" can get slippery.

(12) The Best Definition of "basic training" I’ve Heard So Far.

(13) "basic training" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(14) What is the best definition of "basic training"?

(15) What is the definition of an "basic training"?

(16) What Is "basic training"? Detailed Definition and Meaning.

(17) Use "basic training" in a sentence.

(18) The Word "basic training" in Example Sentences.

(19) English Sentences with Audio Using the Word "basic training".

(20) What is definition of "basic training" by Merriam-Webster.

(21) "basic training" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(22) How do you write a good sentence with "basic training"?

(23) "basic training" sentence examples.

(24) "basic training": In a Sentence.

(25) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic training".

(26) How do you explain "basic training"?

(27) What can I say instead of "basic training"?

(28) What is a synonym for "basic training"?

(29) What is a antonym for "basic training"?

(30) What do you mean by "basic training"?

(31) What is another word for "basic training"?

(32) What is the best definition of "basic training"?

(33) What is "basic training" definition and meaning?

(34) How to use "basic training" in a sentence.

(35) The Word "basic training" in Example Sentences.

(36) "basic training" meaning in english, "basic training" definitions.

(37) Primary meanings of "basic training".

(38) Full definitions of "basic training".

(39) Full meaning of "basic training".

(40) The Word "basic training" in Example Sentences.

(41) Best definition of "basic training".

(42) Define "basic training" in one sentence, define "basic training" in one word.

(43) What is the meaning of "basic training" in a sentence.

(44) The Word "basic training" in Example Sentences.

(45) What is the origin and root of "basic training".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic training


به جای حفظ کردن لغت basic training ، جملات کوتاه با basic training را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic training، جملات کوتاه مختلف با لغت basic training را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic training، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic training را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic training در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic training

ساختن جمله با basic training به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic training است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic training را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic training ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic training که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic training

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic training

یک جمله ساده با basic training از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic training

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic training، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic training به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic training بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic training

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic training همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic training فرق دارد. در جملات پیچیده با basic training، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic training بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic training

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic training همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic training. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic training بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic training

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic training و کاربرد کلمه basic training در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic training را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic training و همچنین مطالعه مثال برای basic training، اقدام به جمله سازی با کلمه basic training نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic training در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic training به کمک همین جملات با basic training و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic training می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic training، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic training را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic training در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic training به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic training است. با ساختن جمله برای لغت basic training به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان