EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic structure" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic structure را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic structure و همچنین مطالعه مثال برای basic structure، اقدام به جمله سازی با کلمه basic structure نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic structure در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic structure به کمک همین جملات با basic structure و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic structure می باشد.


در قسمت ذیل 45 جمله با basic structure برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic structure را نیز گوش دهید.

(1) Finally the core is fleshed out with no alterations to the basic structure.

(2) of the basic structure of the mountain

(3) the basic structure of a time machine...

(4) basic structure. materials. power source. motors.

(5) we'll just have to find a way in the basic structure

(6) The course is a comprehensive study of basic structure and simple vocabulary.

(7) Hox genes are a group of related genes that determine the basic structure and orientation of an organism.

(8) What is the modern definition of "basic structure"?

(9) How to Use "basic structure" with Example Sentences.

(10) If you had to explain to someone who was learning English what "basic structure" is, what would you say?

(11) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic structure" can get slippery.

(12) The Best Definition of "basic structure" I’ve Heard So Far.

(13) "basic structure" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(14) What is the best definition of "basic structure"?

(15) What is the definition of an "basic structure"?

(16) What Is "basic structure"? Detailed Definition and Meaning.

(17) Use "basic structure" in a sentence.

(18) The Word "basic structure" in Example Sentences.

(19) English Sentences with Audio Using the Word "basic structure".

(20) What is definition of "basic structure" by Merriam-Webster.

(21) "basic structure" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(22) How do you write a good sentence with "basic structure"?

(23) "basic structure" sentence examples.

(24) "basic structure": In a Sentence.

(25) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic structure".

(26) How do you explain "basic structure"?

(27) What can I say instead of "basic structure"?

(28) What is a synonym for "basic structure"?

(29) What is a antonym for "basic structure"?

(30) What do you mean by "basic structure"?

(31) What is another word for "basic structure"?

(32) What is the best definition of "basic structure"?

(33) What is "basic structure" definition and meaning?

(34) How to use "basic structure" in a sentence.

(35) The Word "basic structure" in Example Sentences.

(36) "basic structure" meaning in english, "basic structure" definitions.

(37) Primary meanings of "basic structure".

(38) Full definitions of "basic structure".

(39) Full meaning of "basic structure".

(40) The Word "basic structure" in Example Sentences.

(41) Best definition of "basic structure".

(42) Define "basic structure" in one sentence, define "basic structure" in one word.

(43) What is the meaning of "basic structure" in a sentence.

(44) The Word "basic structure" in Example Sentences.

(45) What is the origin and root of "basic structure".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic structure


به جای حفظ کردن لغت basic structure ، جملات کوتاه با basic structure را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic structure، جملات کوتاه مختلف با لغت basic structure را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic structure، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic structure را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic structure در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic structure

ساختن جمله با basic structure به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic structure است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic structure را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic structure ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic structure که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic structure

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic structure

یک جمله ساده با basic structure از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic structure

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic structure، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic structure به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic structure بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic structure

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic structure همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic structure فرق دارد. در جملات پیچیده با basic structure، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic structure بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic structure

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic structure همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic structure. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic structure بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic structure

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic structure و کاربرد کلمه basic structure در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic structure را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic structure و همچنین مطالعه مثال برای basic structure، اقدام به جمله سازی با کلمه basic structure نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic structure در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic structure به کمک همین جملات با basic structure و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic structure می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic structure، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic structure را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic structure در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic structure به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic structure است. با ساختن جمله برای لغت basic structure به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان