EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic materials" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic materials را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic materials و همچنین مطالعه مثال برای basic materials، اقدام به جمله سازی با کلمه basic materials نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic materials در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic materials به کمک همین جملات با basic materials و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic materials می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با basic materials برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic materials را نیز گوش دهید.

(1) What is the modern definition of "basic materials"?

(2) How to Use "basic materials" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "basic materials" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic materials" can get slippery.

(5) The Best Definition of "basic materials" I’ve Heard So Far.

(6) "basic materials" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "basic materials"?

(8) What is the definition of an "basic materials"?

(9) What Is "basic materials"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "basic materials" in a sentence.

(11) The Word "basic materials" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "basic materials".

(13) What is definition of "basic materials" by Merriam-Webster.

(14) "basic materials" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "basic materials"?

(16) "basic materials" sentence examples.

(17) "basic materials": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic materials".

(19) How do you explain "basic materials"?

(20) What can I say instead of "basic materials"?

(21) What is a synonym for "basic materials"?

(22) What is a antonym for "basic materials"?

(23) What do you mean by "basic materials"?

(24) What is another word for "basic materials"?

(25) What is the best definition of "basic materials"?

(26) What is "basic materials" definition and meaning?

(27) How to use "basic materials" in a sentence.

(28) The Word "basic materials" in Example Sentences.

(29) "basic materials" meaning in english, "basic materials" definitions.

(30) Primary meanings of "basic materials".

(31) Full definitions of "basic materials".

(32) Full meaning of "basic materials".

(33) The Word "basic materials" in Example Sentences.

(34) Best definition of "basic materials".

(35) Define "basic materials" in one sentence, define "basic materials" in one word.

(36) What is the meaning of "basic materials" in a sentence.

(37) The Word "basic materials" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "basic materials".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic materials


به جای حفظ کردن لغت basic materials ، جملات کوتاه با basic materials را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic materials، جملات کوتاه مختلف با لغت basic materials را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic materials، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic materials را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic materials در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic materials

ساختن جمله با basic materials به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic materials است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic materials را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic materials ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic materials که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic materials

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic materials

یک جمله ساده با basic materials از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic materials

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic materials، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic materials به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic materials بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic materials

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic materials همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic materials فرق دارد. در جملات پیچیده با basic materials، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic materials بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic materials

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic materials همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic materials. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic materials بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic materials

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic materials و کاربرد کلمه basic materials در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic materials را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic materials و همچنین مطالعه مثال برای basic materials، اقدام به جمله سازی با کلمه basic materials نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic materials در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic materials به کمک همین جملات با basic materials و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic materials می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic materials، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic materials را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic materials در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic materials به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic materials است. با ساختن جمله برای لغت basic materials به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان