EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic principle" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic principle را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic principle و همچنین مطالعه مثال برای basic principle، اقدام به جمله سازی با کلمه basic principle نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic principle در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic principle به کمک همین جملات با basic principle و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic principle می باشد.


در قسمت ذیل 42 جمله با basic principle برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic principle را نیز گوش دهید.

(1) Majority rule is a basic principle of democracy.

(2) and this illustrates the basic principle.

(3) It violates a basic principle of republicanism regarding the centrality of civic virtue.

(4) The basic principle behind quantum computation is that quantum properties can be used to represent data and perform operations on it.

(5) What is the modern definition of "basic principle"?

(6) How to Use "basic principle" with Example Sentences.

(7) If you had to explain to someone who was learning English what "basic principle" is, what would you say?

(8) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic principle" can get slippery.

(9) The Best Definition of "basic principle" I’ve Heard So Far.

(10) "basic principle" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(11) What is the best definition of "basic principle"?

(12) What is the definition of an "basic principle"?

(13) What Is "basic principle"? Detailed Definition and Meaning.

(14) Use "basic principle" in a sentence.

(15) The Word "basic principle" in Example Sentences.

(16) English Sentences with Audio Using the Word "basic principle".

(17) What is definition of "basic principle" by Merriam-Webster.

(18) "basic principle" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(19) How do you write a good sentence with "basic principle"?

(20) "basic principle" sentence examples.

(21) "basic principle": In a Sentence.

(22) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic principle".

(23) How do you explain "basic principle"?

(24) What can I say instead of "basic principle"?

(25) What is a synonym for "basic principle"?

(26) What is a antonym for "basic principle"?

(27) What do you mean by "basic principle"?

(28) What is another word for "basic principle"?

(29) What is the best definition of "basic principle"?

(30) What is "basic principle" definition and meaning?

(31) How to use "basic principle" in a sentence.

(32) The Word "basic principle" in Example Sentences.

(33) "basic principle" meaning in english, "basic principle" definitions.

(34) Primary meanings of "basic principle".

(35) Full definitions of "basic principle".

(36) Full meaning of "basic principle".

(37) The Word "basic principle" in Example Sentences.

(38) Best definition of "basic principle".

(39) Define "basic principle" in one sentence, define "basic principle" in one word.

(40) What is the meaning of "basic principle" in a sentence.

(41) The Word "basic principle" in Example Sentences.

(42) What is the origin and root of "basic principle".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic principle


به جای حفظ کردن لغت basic principle ، جملات کوتاه با basic principle را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic principle، جملات کوتاه مختلف با لغت basic principle را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic principle، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic principle را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic principle در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic principle

ساختن جمله با basic principle به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic principle است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic principle را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic principle ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic principle که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic principle

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic principle

یک جمله ساده با basic principle از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic principle

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic principle، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic principle به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic principle بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic principle

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic principle همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic principle فرق دارد. در جملات پیچیده با basic principle، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic principle بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic principle

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic principle همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic principle. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic principle بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic principle

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic principle و کاربرد کلمه basic principle در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic principle را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic principle و همچنین مطالعه مثال برای basic principle، اقدام به جمله سازی با کلمه basic principle نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic principle در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic principle به کمک همین جملات با basic principle و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic principle می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic principle، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic principle را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic principle در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic principle به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic principle است. با ساختن جمله برای لغت basic principle به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان