EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic period" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic period را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic period و همچنین مطالعه مثال برای basic period، اقدام به جمله سازی با کلمه basic period نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic period در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic period به کمک همین جملات با basic period و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic period می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با basic period برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic period را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "basic period"?

(1) How to Use "basic period" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "basic period" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic period" can get slippery.

(4) The Best Definition of "basic period" I’ve Heard So Far.

(5) "basic period" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "basic period"?

(7) What is the definition of an "basic period"?

(8) What Is "basic period"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "basic period" in a sentence.

(10) The Word "basic period" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "basic period".

(12) What is definition of "basic period" by Merriam-Webster.

(13) "basic period" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "basic period"?

(15) "basic period" sentence examples.

(16) "basic period": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic period".

(18) How do you explain "basic period"?

(19) What can I say instead of "basic period"?

(20) What is a synonym for "basic period"?

(21) What is a antonym for "basic period"?

(22) What do you mean by "basic period"?

(23) What is another word for "basic period"?

(24) What is the best definition of "basic period"?

(25) What is "basic period" definition and meaning?

(26) How to use "basic period" in a sentence.

(27) The Word "basic period" in Example Sentences.

(28) "basic period" meaning in english, "basic period" definitions.

(29) Primary meanings of "basic period".

(30) Full definitions of "basic period".

(31) Full meaning of "basic period".

(32) The Word "basic period" in Example Sentences.

(33) Best definition of "basic period".

(34) Define "basic period" in one sentence, define "basic period" in one word.

(35) What is the meaning of "basic period" in a sentence.

(36) The Word "basic period" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "basic period".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic period


به جای حفظ کردن لغت basic period ، جملات کوتاه با basic period را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic period، جملات کوتاه مختلف با لغت basic period را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic period، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic period را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic period در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic period

ساختن جمله با basic period به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic period است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic period را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic period ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic period که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic period

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic period

یک جمله ساده با basic period از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic period

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic period، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic period به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic period بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic period

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic period همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic period فرق دارد. در جملات پیچیده با basic period، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic period بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic period

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic period همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic period. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic period بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic period

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic period و کاربرد کلمه basic period در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic period را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic period و همچنین مطالعه مثال برای basic period، اقدام به جمله سازی با کلمه basic period نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic period در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic period به کمک همین جملات با basic period و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic period می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic period، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic period را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic period در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic period به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic period است. با ساختن جمله برای لغت basic period به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان