EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic account" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic account را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic account و همچنین مطالعه مثال برای basic account، اقدام به جمله سازی با کلمه basic account نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic account در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic account به کمک همین جملات با basic account و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic account می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با basic account برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic account را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "basic account"?

(1) How to Use "basic account" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "basic account" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic account" can get slippery.

(4) The Best Definition of "basic account" I’ve Heard So Far.

(5) "basic account" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "basic account"?

(7) What is the definition of an "basic account"?

(8) What Is "basic account"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "basic account" in a sentence.

(10) The Word "basic account" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "basic account".

(12) What is definition of "basic account" by Merriam-Webster.

(13) "basic account" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "basic account"?

(15) "basic account" sentence examples.

(16) "basic account": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic account".

(18) How do you explain "basic account"?

(19) What can I say instead of "basic account"?

(20) What is a synonym for "basic account"?

(21) What is a antonym for "basic account"?

(22) What do you mean by "basic account"?

(23) What is another word for "basic account"?

(24) What is the best definition of "basic account"?

(25) What is "basic account" definition and meaning?

(26) How to use "basic account" in a sentence.

(27) The Word "basic account" in Example Sentences.

(28) "basic account" meaning in english, "basic account" definitions.

(29) Primary meanings of "basic account".

(30) Full definitions of "basic account".

(31) Full meaning of "basic account".

(32) The Word "basic account" in Example Sentences.

(33) Best definition of "basic account".

(34) Define "basic account" in one sentence, define "basic account" in one word.

(35) What is the meaning of "basic account" in a sentence.

(36) The Word "basic account" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "basic account".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic account


به جای حفظ کردن لغت basic account ، جملات کوتاه با basic account را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic account، جملات کوتاه مختلف با لغت basic account را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic account، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic account را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic account در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic account

ساختن جمله با basic account به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic account است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic account را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic account ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic account که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic account

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic account

یک جمله ساده با basic account از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic account

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic account، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic account به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic account بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic account

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic account همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic account فرق دارد. در جملات پیچیده با basic account، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic account بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic account

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic account همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic account. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic account بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic account

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic account و کاربرد کلمه basic account در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic account را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic account و همچنین مطالعه مثال برای basic account، اقدام به جمله سازی با کلمه basic account نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic account در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic account به کمک همین جملات با basic account و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic account می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic account، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic account را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic account در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic account به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic account است. با ساختن جمله برای لغت basic account به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان