EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic assumption" + تلفظ جملات



در صورتی که قصد یادگیری لغات basic assumption را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic assumption و همچنین مطالعه مثال برای basic assumption، اقدام به جمله سازی با کلمه basic assumption نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic assumption در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic assumption به کمک همین جملات با basic assumption و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic assumption می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با basic assumption برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic assumption را نیز گوش دهید.





(0) What is the modern definition of "basic assumption"?

(1) How to Use "basic assumption" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "basic assumption" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic assumption" can get slippery.

(4) The Best Definition of "basic assumption" I’ve Heard So Far.

(5) "basic assumption" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "basic assumption"?

(7) What is the definition of an "basic assumption"?

(8) What Is "basic assumption"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "basic assumption" in a sentence.

(10) The Word "basic assumption" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "basic assumption".

(12) What is definition of "basic assumption" by Merriam-Webster.

(13) "basic assumption" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "basic assumption"?

(15) "basic assumption" sentence examples.

(16) "basic assumption": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic assumption".

(18) How do you explain "basic assumption"?

(19) What can I say instead of "basic assumption"?

(20) What is a synonym for "basic assumption"?

(21) What is a antonym for "basic assumption"?

(22) What do you mean by "basic assumption"?

(23) What is another word for "basic assumption"?

(24) What is the best definition of "basic assumption"?

(25) What is "basic assumption" definition and meaning?

(26) How to use "basic assumption" in a sentence.

(27) The Word "basic assumption" in Example Sentences.

(28) "basic assumption" meaning in english, "basic assumption" definitions.

(29) Primary meanings of "basic assumption".

(30) Full definitions of "basic assumption".

(31) Full meaning of "basic assumption".

(32) The Word "basic assumption" in Example Sentences.

(33) Best definition of "basic assumption".

(34) Define "basic assumption" in one sentence, define "basic assumption" in one word.

(35) What is the meaning of "basic assumption" in a sentence.

(36) The Word "basic assumption" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "basic assumption".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic assumption


به جای حفظ کردن لغت basic assumption ، جملات کوتاه با basic assumption را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic assumption، جملات کوتاه مختلف با لغت basic assumption را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic assumption، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic assumption را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic assumption در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic assumption

ساختن جمله با basic assumption به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic assumption است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic assumption را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic assumption ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic assumption که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic assumption

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic assumption

یک جمله ساده با basic assumption از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic assumption

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic assumption، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic assumption به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic assumption بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic assumption

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic assumption همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic assumption فرق دارد. در جملات پیچیده با basic assumption، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic assumption بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic assumption

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic assumption همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic assumption. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic assumption بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic assumption

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic assumption و کاربرد کلمه basic assumption در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic assumption را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic assumption و همچنین مطالعه مثال برای basic assumption، اقدام به جمله سازی با کلمه basic assumption نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic assumption در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic assumption به کمک همین جملات با basic assumption و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic assumption می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic assumption، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic assumption را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic assumption در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic assumption به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic assumption است. با ساختن جمله برای لغت basic assumption به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.











© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان