EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basic design" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basic design را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic design و همچنین مطالعه مثال برای basic design، اقدام به جمله سازی با کلمه basic design نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic design در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic design به کمک همین جملات با basic design و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic design می باشد.


در قسمت ذیل 53 جمله با basic design برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basic design را نیز گوش دهید.

(1) The north and south facades match the western in basic design.

(2) Several changes were made to the system but the basic design remained the same

(3) Several changes were made to the system but the basic design remained the same.

(4) The basic design of the humble paper clip has not changed in over one hundred years.

(5) The basic design concept was to produce a straightforward easytobuild and operate aircraft

(6) The basic design concept was to produce a straightforward easytobuild and operate aircraft.

(7) the time machine's basic design.

(8) basic design of the time machine...

(9) These were phased out in 1985 for computer graphics although the basic design of symbols was kept the same.

(10) The length of the engine required a long engine compartment This makes the basic design unacceptable in modern vehicles.


جمله با "basic design"(11) The basic design is identical but there is a slight difference in the vocabulary and Specialized is more international.

(12) It's the same basic design as all others

(13) The structure of QD-LEDs used for the electrical-excitation scheme is similar to basic design of OLEDs. A Quantum Dot non-LED has been used in what?

(14) The structure of QD-LEDs used for the electrical-excitation scheme is similar to basic design of OLEDs. What is one scheme of non-Quantum Dot excitation

(15) The structure of QD-LEDs used for the electrical-excitation scheme is similar to basic design of OLEDs. During the electrical-excitation scheme

(16) What is the modern definition of "basic design"?

(17) How to Use "basic design" with Example Sentences.

(18) If you had to explain to someone who was learning English what "basic design" is, what would you say?

(19) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basic design" can get slippery.

(20) The Best Definition of "basic design" I’ve Heard So Far.

(21) "basic design" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(22) What is the best definition of "basic design"?

(23) What is the definition of an "basic design"?

(24) What Is "basic design"? Detailed Definition and Meaning.

(25) Use "basic design" in a sentence.

(26) The Word "basic design" in Example Sentences.

(27) English Sentences with Audio Using the Word "basic design".

(28) What is definition of "basic design" by Merriam-Webster.

(29) "basic design" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(30) How do you write a good sentence with "basic design"?

(31) "basic design" sentence examples.

(32) "basic design": In a Sentence.

(33) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basic design".

(34) How do you explain "basic design"?

(35) What can I say instead of "basic design"?

(36) What is a synonym for "basic design"?

(37) What is a antonym for "basic design"?

(38) What do you mean by "basic design"?

(39) What is another word for "basic design"?

(40) What is the best definition of "basic design"?

(41) What is "basic design" definition and meaning?

(42) How to use "basic design" in a sentence.

(43) The Word "basic design" in Example Sentences.

(44) "basic design" meaning in english, "basic design" definitions.

(45) Primary meanings of "basic design".

(46) Full definitions of "basic design".

(47) Full meaning of "basic design".

(48) The Word "basic design" in Example Sentences.

(49) Best definition of "basic design".

(50) Define "basic design" in one sentence, define "basic design" in one word.

(51) What is the meaning of "basic design" in a sentence.

(52) The Word "basic design" in Example Sentences.

(53) What is the origin and root of "basic design".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basic design


به جای حفظ کردن لغت basic design ، جملات کوتاه با basic design را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic design، جملات کوتاه مختلف با لغت basic design را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic design، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic design را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic design در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basic design

ساختن جمله با basic design به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic design است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basic design را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basic design ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basic design که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basic design

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basic design

یک جمله ساده با basic design از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basic design

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basic design، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic design به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basic design بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basic design

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basic design همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basic design فرق دارد. در جملات پیچیده با basic design، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basic design بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basic design

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic design همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basic design. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basic design بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basic design

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basic design و کاربرد کلمه basic design در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basic design را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basic design و همچنین مطالعه مثال برای basic design، اقدام به جمله سازی با کلمه basic design نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basic design در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basic design به کمک همین جملات با basic design و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basic design می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basic design، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basic design را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basic design در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basic design به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basic design است. با ساختن جمله برای لغت basic design به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان