EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a great quantity" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a great quantity را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a great quantity و همچنین مطالعه مثال برای a great quantity، اقدام به جمله سازی با کلمه a great quantity نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a great quantity در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a great quantity به کمک همین جملات با a great quantity و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a great quantity می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a great quantity برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a great quantity را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a great quantity به انگلیسی

جمله با a hard nut to crack جمله با a heart of gold جمله با a hell of a جمله با a hill of beans جمله با a home from home جمله با a horizon جمله با a hot number جمله با a hot potato جمله با a house of cards جمله با a household word(1) What is the modern definition of "a great quantity"?

(2) How to Use "a great quantity" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a great quantity" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a great quantity" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a great quantity" I’ve Heard So Far.

(6) "a great quantity" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a great quantity"?

(8) What is the definition of an "a great quantity"?

(9) What Is "a great quantity"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a great quantity" in a sentence.

(11) The Word "a great quantity" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a great quantity".

(13) What is definition of "a great quantity" by Merriam-Webster.

(14) "a great quantity" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a great quantity"?

(16) "a great quantity" sentence examples.

(17) "a great quantity": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a great quantity".

(19) How do you explain "a great quantity"?

(20) What can I say instead of "a great quantity"?

(21) What is a synonym for "a great quantity"?

(22) What is a antonym for "a great quantity"?

(23) What do you mean by "a great quantity"?

(24) What is another word for "a great quantity"?

(25) What is the best definition of "a great quantity"?

(26) What is "a great quantity" definition and meaning?

(27) How to use "a great quantity" in a sentence.

(28) The Word "a great quantity" in Example Sentences.

(29) "a great quantity" meaning in english, "a great quantity" definitions.

(30) Primary meanings of "a great quantity".

(31) Full definitions of "a great quantity".

(32) Full meaning of "a great quantity".

(33) The Word "a great quantity" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a great quantity".

(35) Define "a great quantity" in one sentence, define "a great quantity" in one word.

(36) What is the meaning of "a great quantity" in a sentence.

(37) The Word "a great quantity" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a great quantity".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a great quantity


به جای حفظ کردن لغت a great quantity ، جملات کوتاه با a great quantity را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a great quantity، جملات کوتاه مختلف با لغت a great quantity را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a great quantity، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a great quantity را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a great quantity در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a great quantity

ساختن جمله با a great quantity به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a great quantity است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a great quantity را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a great quantity ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a great quantity که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a great quantity

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a great quantity

یک جمله ساده با a great quantity از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a great quantity

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a great quantity، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a great quantity به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a great quantity بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a great quantity

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a great quantity همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a great quantity فرق دارد. در جملات پیچیده با a great quantity، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a great quantity بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a great quantity

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a great quantity همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a great quantity. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a great quantity بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a great quantity

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a great quantity و کاربرد کلمه a great quantity در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a great quantity را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a great quantity و همچنین مطالعه مثال برای a great quantity، اقدام به جمله سازی با کلمه a great quantity نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a great quantity در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a great quantity به کمک همین جملات با a great quantity و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a great quantity می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a great quantity، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a great quantity را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a great quantity در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a great quantity به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a great quantity است. با ساختن جمله برای لغت a great quantity به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان