EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a hot number" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a hot number را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a hot number و همچنین مطالعه مثال برای a hot number، اقدام به جمله سازی با کلمه a hot number نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a hot number در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a hot number به کمک همین جملات با a hot number و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a hot number می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a hot number برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a hot number را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a hot number به انگلیسی

جمله با a hot potato جمله با a house of cards جمله با a household word جمله با a hue and cry جمله با a hundred percent جمله با a hundred times جمله با a kick in the teeth جمله با a la carte جمله با a la mode جمله با a labour of love(0) What is the modern definition of "a hot number"?

(1) How to Use "a hot number" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a hot number" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a hot number" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a hot number" I’ve Heard So Far.

(5) "a hot number" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a hot number"?

(7) What is the definition of an "a hot number"?

(8) What Is "a hot number"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a hot number" in a sentence.

(10) The Word "a hot number" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a hot number".

(12) What is definition of "a hot number" by Merriam-Webster.

(13) "a hot number" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a hot number"?

(15) "a hot number" sentence examples.

(16) "a hot number": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a hot number".

(18) How do you explain "a hot number"?

(19) What can I say instead of "a hot number"?

(20) What is a synonym for "a hot number"?

(21) What is a antonym for "a hot number"?

(22) What do you mean by "a hot number"?

(23) What is another word for "a hot number"?

(24) What is the best definition of "a hot number"?

(25) What is "a hot number" definition and meaning?

(26) How to use "a hot number" in a sentence.

(27) The Word "a hot number" in Example Sentences.

(28) "a hot number" meaning in english, "a hot number" definitions.

(29) Primary meanings of "a hot number".

(30) Full definitions of "a hot number".

(31) Full meaning of "a hot number".

(32) The Word "a hot number" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a hot number".

(34) Define "a hot number" in one sentence, define "a hot number" in one word.

(35) What is the meaning of "a hot number" in a sentence.

(36) The Word "a hot number" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a hot number".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a hot number


به جای حفظ کردن لغت a hot number ، جملات کوتاه با a hot number را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hot number، جملات کوتاه مختلف با لغت a hot number را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hot number، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a hot number را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a hot number در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a hot number

ساختن جمله با a hot number به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a hot number است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a hot number را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a hot number ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a hot number که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a hot number

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a hot number

یک جمله ساده با a hot number از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a hot number

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a hot number، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a hot number به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a hot number بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a hot number

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a hot number همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a hot number فرق دارد. در جملات پیچیده با a hot number، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a hot number بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a hot number

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a hot number همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a hot number. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a hot number بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a hot number

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a hot number و کاربرد کلمه a hot number در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a hot number را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a hot number و همچنین مطالعه مثال برای a hot number، اقدام به جمله سازی با کلمه a hot number نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a hot number در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a hot number به کمک همین جملات با a hot number و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a hot number می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hot number، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a hot number را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a hot number در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a hot number به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a hot number است. با ساختن جمله برای لغت a hot number به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان