EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a hot potato" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a hot potato را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a hot potato و همچنین مطالعه مثال برای a hot potato، اقدام به جمله سازی با کلمه a hot potato نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a hot potato در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a hot potato به کمک همین جملات با a hot potato و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a hot potato می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a hot potato برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a hot potato را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a hot potato به انگلیسی

جمله با a house of cards جمله با a household word جمله با a hue and cry جمله با a hundred percent جمله با a hundred times جمله با a kick in the teeth جمله با a la carte جمله با a la mode جمله با a labour of love جمله با a large number of(1) What is the modern definition of "a hot potato"?

(2) How to Use "a hot potato" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a hot potato" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a hot potato" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a hot potato" I’ve Heard So Far.

(6) "a hot potato" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a hot potato"?

(8) What is the definition of an "a hot potato"?

(9) What Is "a hot potato"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a hot potato" in a sentence.

(11) The Word "a hot potato" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a hot potato".

(13) What is definition of "a hot potato" by Merriam-Webster.

(14) "a hot potato" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a hot potato"?

(16) "a hot potato" sentence examples.

(17) "a hot potato": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a hot potato".

(19) How do you explain "a hot potato"?

(20) What can I say instead of "a hot potato"?

(21) What is a synonym for "a hot potato"?

(22) What is a antonym for "a hot potato"?

(23) What do you mean by "a hot potato"?

(24) What is another word for "a hot potato"?

(25) What is the best definition of "a hot potato"?

(26) What is "a hot potato" definition and meaning?

(27) How to use "a hot potato" in a sentence.

(28) The Word "a hot potato" in Example Sentences.

(29) "a hot potato" meaning in english, "a hot potato" definitions.

(30) Primary meanings of "a hot potato".

(31) Full definitions of "a hot potato".

(32) Full meaning of "a hot potato".

(33) The Word "a hot potato" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a hot potato".

(35) Define "a hot potato" in one sentence, define "a hot potato" in one word.

(36) What is the meaning of "a hot potato" in a sentence.

(37) The Word "a hot potato" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a hot potato".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a hot potato


به جای حفظ کردن لغت a hot potato ، جملات کوتاه با a hot potato را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hot potato، جملات کوتاه مختلف با لغت a hot potato را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hot potato، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a hot potato را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a hot potato در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a hot potato

ساختن جمله با a hot potato به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a hot potato است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a hot potato را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a hot potato ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a hot potato که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a hot potato

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a hot potato

یک جمله ساده با a hot potato از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a hot potato

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a hot potato، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a hot potato به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a hot potato بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a hot potato

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a hot potato همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a hot potato فرق دارد. در جملات پیچیده با a hot potato، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a hot potato بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a hot potato

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a hot potato همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a hot potato. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a hot potato بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a hot potato

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a hot potato و کاربرد کلمه a hot potato در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a hot potato را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a hot potato و همچنین مطالعه مثال برای a hot potato، اقدام به جمله سازی با کلمه a hot potato نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a hot potato در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a hot potato به کمک همین جملات با a hot potato و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a hot potato می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hot potato، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a hot potato را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a hot potato در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a hot potato به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a hot potato است. با ساختن جمله برای لغت a hot potato به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان