EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a hill of beans" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a hill of beans را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a hill of beans و همچنین مطالعه مثال برای a hill of beans، اقدام به جمله سازی با کلمه a hill of beans نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a hill of beans در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a hill of beans به کمک همین جملات با a hill of beans و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a hill of beans می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با a hill of beans برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a hill of beans را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a hill of beans به انگلیسی

جمله با a home from home جمله با a horizon جمله با a hot number جمله با a hot potato جمله با a house of cards جمله با a household word جمله با a hue and cry جمله با a hundred percent جمله با a hundred times جمله با a kick in the teeth

(1) don't amount to a hill of beans in this crazy world.(2) What is the modern definition of "a hill of beans"?

(3) How to Use "a hill of beans" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "a hill of beans" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a hill of beans" can get slippery.

(6) The Best Definition of "a hill of beans" I’ve Heard So Far.

(7) "a hill of beans" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "a hill of beans"?

(9) What is the definition of an "a hill of beans"?

(10) What Is "a hill of beans"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "a hill of beans" in a sentence.

(12) The Word "a hill of beans" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "a hill of beans".

(14) What is definition of "a hill of beans" by Merriam-Webster.

(15) "a hill of beans" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "a hill of beans"?

(17) "a hill of beans" sentence examples.

(18) "a hill of beans": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a hill of beans".

(20) How do you explain "a hill of beans"?

(21) What can I say instead of "a hill of beans"?

(22) What is a synonym for "a hill of beans"?

(23) What is a antonym for "a hill of beans"?

(24) What do you mean by "a hill of beans"?

(25) What is another word for "a hill of beans"?

(26) What is the best definition of "a hill of beans"?

(27) What is "a hill of beans" definition and meaning?

(28) How to use "a hill of beans" in a sentence.

(29) The Word "a hill of beans" in Example Sentences.

(30) "a hill of beans" meaning in english, "a hill of beans" definitions.

(31) Primary meanings of "a hill of beans".

(32) Full definitions of "a hill of beans".

(33) Full meaning of "a hill of beans".

(34) The Word "a hill of beans" in Example Sentences.

(35) Best definition of "a hill of beans".

(36) Define "a hill of beans" in one sentence, define "a hill of beans" in one word.

(37) What is the meaning of "a hill of beans" in a sentence.

(38) The Word "a hill of beans" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "a hill of beans".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a hill of beans


به جای حفظ کردن لغت a hill of beans ، جملات کوتاه با a hill of beans را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hill of beans، جملات کوتاه مختلف با لغت a hill of beans را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hill of beans، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a hill of beans را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a hill of beans در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a hill of beans

ساختن جمله با a hill of beans به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a hill of beans است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a hill of beans را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a hill of beans ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a hill of beans که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a hill of beans

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a hill of beans

یک جمله ساده با a hill of beans از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a hill of beans

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a hill of beans، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a hill of beans به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a hill of beans بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a hill of beans

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a hill of beans همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a hill of beans فرق دارد. در جملات پیچیده با a hill of beans، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a hill of beans بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a hill of beans

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a hill of beans همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a hill of beans. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a hill of beans بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a hill of beans

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a hill of beans و کاربرد کلمه a hill of beans در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a hill of beans را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a hill of beans و همچنین مطالعه مثال برای a hill of beans، اقدام به جمله سازی با کلمه a hill of beans نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a hill of beans در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a hill of beans به کمک همین جملات با a hill of beans و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a hill of beans می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a hill of beans، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a hill of beans را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a hill of beans در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a hill of beans به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a hill of beans است. با ساختن جمله برای لغت a hill of beans به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان