EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a household word" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a household word را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a household word و همچنین مطالعه مثال برای a household word، اقدام به جمله سازی با کلمه a household word نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a household word در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a household word به کمک همین جملات با a household word و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a household word می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با a household word برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a household word را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a household word به انگلیسی

جمله با a hue and cry جمله با a hundred percent جمله با a hundred times جمله با a kick in the teeth جمله با a la carte جمله با a la mode جمله با a labour of love جمله با a large number of جمله با a large quantity of جمله با a leap in the dark

(1) the ottoman empire had made islam a household word(2) What is the modern definition of "a household word"?

(3) How to Use "a household word" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "a household word" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a household word" can get slippery.

(6) The Best Definition of "a household word" I’ve Heard So Far.

(7) "a household word" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "a household word"?

(9) What is the definition of an "a household word"?

(10) What Is "a household word"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "a household word" in a sentence.

(12) The Word "a household word" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "a household word".

(14) What is definition of "a household word" by Merriam-Webster.

(15) "a household word" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "a household word"?

(17) "a household word" sentence examples.

(18) "a household word": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a household word".

(20) How do you explain "a household word"?

(21) What can I say instead of "a household word"?

(22) What is a synonym for "a household word"?

(23) What is a antonym for "a household word"?

(24) What do you mean by "a household word"?

(25) What is another word for "a household word"?

(26) What is the best definition of "a household word"?

(27) What is "a household word" definition and meaning?

(28) How to use "a household word" in a sentence.

(29) The Word "a household word" in Example Sentences.

(30) "a household word" meaning in english, "a household word" definitions.

(31) Primary meanings of "a household word".

(32) Full definitions of "a household word".

(33) Full meaning of "a household word".

(34) The Word "a household word" in Example Sentences.

(35) Best definition of "a household word".

(36) Define "a household word" in one sentence, define "a household word" in one word.

(37) What is the meaning of "a household word" in a sentence.

(38) The Word "a household word" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "a household word".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a household word


به جای حفظ کردن لغت a household word ، جملات کوتاه با a household word را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a household word، جملات کوتاه مختلف با لغت a household word را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a household word، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a household word را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a household word در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a household word

ساختن جمله با a household word به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a household word است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a household word را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a household word ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a household word که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a household word

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a household word

یک جمله ساده با a household word از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a household word

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a household word، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a household word به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a household word بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a household word

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a household word همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a household word فرق دارد. در جملات پیچیده با a household word، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a household word بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a household word

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a household word همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a household word. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a household word بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a household word

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a household word و کاربرد کلمه a household word در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a household word را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a household word و همچنین مطالعه مثال برای a household word، اقدام به جمله سازی با کلمه a household word نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a household word در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a household word به کمک همین جملات با a household word و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a household word می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a household word، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a household word را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a household word در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a household word به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a household word است. با ساختن جمله برای لغت a household word به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان