EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a heart of gold" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a heart of gold را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a heart of gold و همچنین مطالعه مثال برای a heart of gold، اقدام به جمله سازی با کلمه a heart of gold نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a heart of gold در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a heart of gold به کمک همین جملات با a heart of gold و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a heart of gold می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با a heart of gold برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a heart of gold را نیز گوش دهید.

(1) She has a heart of gold.

(2) Tom has a heart of gold.

(3) My father has a heart of gold.

(4) an assassin with a heart of gold.

(5) Although he could have wedded a wealthy princess, the prince chose to marry the poor girl with a heart of gold.

(6) an assassin with a heart of gold.

(7) What is the modern definition of "a heart of gold"?

(8) How to Use "a heart of gold" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "a heart of gold" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a heart of gold" can get slippery.

(11) The Best Definition of "a heart of gold" I’ve Heard So Far.

(12) "a heart of gold" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "a heart of gold"?

(14) What is the definition of an "a heart of gold"?

(15) What Is "a heart of gold"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "a heart of gold" in a sentence.

(17) The Word "a heart of gold" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "a heart of gold".

(19) What is definition of "a heart of gold" by Merriam-Webster.

(20) "a heart of gold" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "a heart of gold"?

(22) "a heart of gold" sentence examples.

(23) "a heart of gold": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a heart of gold".

(25) How do you explain "a heart of gold"?

(26) What can I say instead of "a heart of gold"?

(27) What is a synonym for "a heart of gold"?

(28) What is a antonym for "a heart of gold"?

(29) What do you mean by "a heart of gold"?

(30) What is another word for "a heart of gold"?

(31) What is the best definition of "a heart of gold"?

(32) What is "a heart of gold" definition and meaning?

(33) How to use "a heart of gold" in a sentence.

(34) The Word "a heart of gold" in Example Sentences.

(35) "a heart of gold" meaning in english, "a heart of gold" definitions.

(36) Primary meanings of "a heart of gold".

(37) Full definitions of "a heart of gold".

(38) Full meaning of "a heart of gold".

(39) The Word "a heart of gold" in Example Sentences.

(40) Best definition of "a heart of gold".

(41) Define "a heart of gold" in one sentence, define "a heart of gold" in one word.

(42) What is the meaning of "a heart of gold" in a sentence.

(43) The Word "a heart of gold" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "a heart of gold".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a heart of gold


به جای حفظ کردن لغت a heart of gold ، جملات کوتاه با a heart of gold را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a heart of gold، جملات کوتاه مختلف با لغت a heart of gold را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a heart of gold، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a heart of gold را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a heart of gold در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a heart of gold

ساختن جمله با a heart of gold به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a heart of gold است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a heart of gold را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a heart of gold ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a heart of gold که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با a heart of gold

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a heart of gold

یک جمله ساده با a heart of gold از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a heart of gold

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a heart of gold، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a heart of gold به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a heart of gold بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a heart of gold

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a heart of gold همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a heart of gold فرق دارد. در جملات پیچیده با a heart of gold، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a heart of gold بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a heart of gold

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a heart of gold همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a heart of gold. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a heart of gold بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با a heart of gold

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a heart of gold و کاربرد کلمه a heart of gold در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a heart of gold را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a heart of gold و همچنین مطالعه مثال برای a heart of gold، اقدام به جمله سازی با کلمه a heart of gold نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a heart of gold در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a heart of gold به کمک همین جملات با a heart of gold و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a heart of gold می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a heart of gold، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a heart of gold را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a heart of gold در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a heart of gold به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a heart of gold است. با ساختن جمله برای لغت a heart of gold به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان