EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a home from home" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a home from home را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a home from home و همچنین مطالعه مثال برای a home from home، اقدام به جمله سازی با کلمه a home from home نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a home from home در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a home from home به کمک همین جملات با a home from home و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a home from home می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a home from home برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a home from home را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a home from home به انگلیسی

جمله با a horizon جمله با a hot number جمله با a hot potato جمله با a house of cards جمله با a household word جمله با a hue and cry جمله با a hundred percent جمله با a hundred times جمله با a kick in the teeth جمله با a la carte(0) What is the modern definition of "a home from home"?

(1) How to Use "a home from home" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a home from home" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a home from home" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a home from home" I’ve Heard So Far.

(5) "a home from home" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a home from home"?

(7) What is the definition of an "a home from home"?

(8) What Is "a home from home"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a home from home" in a sentence.

(10) The Word "a home from home" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a home from home".

(12) What is definition of "a home from home" by Merriam-Webster.

(13) "a home from home" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a home from home"?

(15) "a home from home" sentence examples.

(16) "a home from home": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a home from home".

(18) How do you explain "a home from home"?

(19) What can I say instead of "a home from home"?

(20) What is a synonym for "a home from home"?

(21) What is a antonym for "a home from home"?

(22) What do you mean by "a home from home"?

(23) What is another word for "a home from home"?

(24) What is the best definition of "a home from home"?

(25) What is "a home from home" definition and meaning?

(26) How to use "a home from home" in a sentence.

(27) The Word "a home from home" in Example Sentences.

(28) "a home from home" meaning in english, "a home from home" definitions.

(29) Primary meanings of "a home from home".

(30) Full definitions of "a home from home".

(31) Full meaning of "a home from home".

(32) The Word "a home from home" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a home from home".

(34) Define "a home from home" in one sentence, define "a home from home" in one word.

(35) What is the meaning of "a home from home" in a sentence.

(36) The Word "a home from home" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a home from home".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a home from home


به جای حفظ کردن لغت a home from home ، جملات کوتاه با a home from home را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a home from home، جملات کوتاه مختلف با لغت a home from home را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a home from home، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a home from home را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a home from home در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a home from home

ساختن جمله با a home from home به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a home from home است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a home from home را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a home from home ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a home from home که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a home from home

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a home from home

یک جمله ساده با a home from home از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a home from home

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a home from home، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a home from home به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a home from home بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a home from home

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a home from home همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a home from home فرق دارد. در جملات پیچیده با a home from home، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a home from home بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a home from home

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a home from home همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a home from home. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a home from home بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a home from home

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a home from home و کاربرد کلمه a home from home در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a home from home را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a home from home و همچنین مطالعه مثال برای a home from home، اقدام به جمله سازی با کلمه a home from home نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a home from home در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a home from home به کمک همین جملات با a home from home و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a home from home می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a home from home، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a home from home را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a home from home در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a home from home به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a home from home است. با ساختن جمله برای لغت a home from home به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان