Use “sociable” in a sentence | “sociable” sentence examples

یادگیری لغت sociable در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت sociable در متن؛ کاربرد sociable در جمله انگلیسی، مثال از sociable در جمله انگلیسی

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

یادگیری لغت sociable در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت sociable

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت sociable را یاد بگیرم؛

– معنی لغت sociable را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت sociable را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت sociable را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه sociable را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

Many children overcome shyness by themselves, some through associating with younger children, which allows them to display leadership behavior, still others through contact with other sociable children.
However, if you have Gemini rising, you may be quite sociable and outgoing, changeable in nature, and fascinated by technology.
Since air symbolizes opportunity for growth and the exchange of ideas, people born under these signs are both sociable and creative.
I have only ridden a “sociable,” which is very different from the ordinary tandem.
Meerkats are sociable animals, living in holes in the rocks on the mountains, and burrowing in the sandy soil of the plains.
By nature he was sociable and pleasure-loving, he proved himself a notable patron of the arts and he took a conspicuous part in all the gaieties of the congress of Vienna.
Though not strictly gregarious, lions appear to be sociable towards their own species, and often are found in small troops, sometimes consisting of a pair of old ones with their nearly fullgrown cubs, but occasionally of adults of the same sex; and there seerp.s to be evidence that several lions will associate for the purpose of hunting upon a preconcerted plan.
She has a very sociable disposition, and delights in the companionship of those who can follow the rapid motions of her fingers; but if left alone she will amuse herself for hours at a time with her knitting or sewing.
Beavers are sociable animals, living in streams, where, so as to render the water of sufficient depth, they build dams of mud and of the stems and boughs of trees felled by their powerful incisor teeth.
To understand the genesis of human morality we must study the ways of sociable animals such as horses and monkeys, which give each other assistance in trouble, feel mutual affection and sympathy, and experience pleasure in doing actions that benefit the society to which they belong.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت sociable را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات ذیل را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی sociable

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “sociable”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “sociable”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای sociable:

چگونه لغت انگلیسی “sociable” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت sociable در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت sociable می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت sociable را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت sociable به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی sociable در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت sociable در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی sociable، لغت sociable را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت sociable به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت sociable را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت sociable با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی sociable آورده شده است:

How to use “sociable” in a sentence?

Example sentences with the word “sociable”. “sociable” example sentences.

“sociable?” What does this mean? One word for example: “sociable” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things:

These are just examples. The single word “sociable”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “sociable” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “sociable” in your writing.

So here are some sentences with “sociable”. You can see simple sentences  with “sociable” , compound sentences with the word “sociable” and complex sentences with sociable below.

Learning More About The English Word “sociable” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “sociable” , or Persian meaning of “sociable”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with sociable.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “sociable” and sociable Word Families:

Recent Examples the Word “sociable” on the Web