EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "any" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات any را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه any و همچنین مطالعه مثال برای any، اقدام به جمله سازی با کلمه any نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از any در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه any به کمک همین جملات با any و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت any می باشد.


در قسمت ذیل 538 جمله با any برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با any را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با any به انگلیسی

جمله با any amount of جمله با any day جمله با any longer جمله با any more جمله با any number of جمله با any the less جمله با any way جمله با anya جمله با anybody جمله با anyhoo

(1) Ask any woman.

(2) At any minute.

(3) Got any baccy?

(4) Is it any good?

(5) Do you know any

(6) Got any matches

(7) Do you want any?

(8) Do you know any.

(9) Got any matches.

(10) I loudest of any


جمله با "any"

(11) Is that any good

(12) There aren't any.

(13) I loudest of any.

(14) Is that any good.

(15) You got any ideas?

(16) Are they any good?

(17) Is there any left?

(18) Can it do any good

(19) I havent any watch

(20) Is there any food?


مثال برای "any"

(21) Is Tom any better?

(22) Is there any sugar?

(23) Do you have any ID?

(24) Can it do any good.

(25) I havent any watch.

(26) There aint any more

(27) Wouldnt do any good

(28) Have you any fever?

(29) I'll pay any price.

(30) Is there any proof?


جمله انگلیسی با کلمه "any"

(31) Were they any good?

(32) This isn't any fun.

(33) Is there any doubt?

(34) Are there any risks?

(35) Don't get any ideas.

(36) Come again any time.

(37) I'm not in any pain.

(38) I can't do any more.

(39) Is any of this true?

(40) Do you have any CDs?


جمله انگلیسی با "any"

(41) There aint any more.

(42) Wouldnt do any good.

(43) Was any petrol taken

(44) I dont need any help

(45) Do you need any help

(46) I can't think of any

(47) Never made any money

(48) Is there any danger?

(49) Has he any children?

(50) Do you do any sport?


جمله انگلیسی در مورد "any"

(51) Do you have any gum?

(52) Tom didn't have any.

(53) Are you in any pain?

(54) Is any of this real?

(55) Do we have any food?

(56) Do you have any tape?

(57) There isn't any hope.

(58) Do you have any cash?

(59) I can't eat any more.

(60) Do you have any pets?


جمله انگلیسی درباره "any"

(61) Do you have any kids?

(62) Do you have any beer?

(63) Is there any ketchup?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) Was any petrol taken.

(65) I dont need any help.

(66) Do you need any help.

(67) I cant think any more

(68) I didnt see any point

(69) I dont want any maybe

(70) Do you hear any sound


جمله با کلمه "any"

(71) Dont take any chances

(72) Do you need any food?

(73) Do you have any ones?

(74) Do you have any pain?

(75) He is as wise as any.

(76) There isn't any soap.

(77) Don't make any noise!

(78) Do you have any news?

(79) Is there any zakuska?

(80) Don't make any noise.


جمله برای "any"

(81) It won't do any good.

(82) Don't make any calls.

(83) Do you have any food?

(84) Did you buy any eggs?

(85) Do you need any help?

(86) Are we in any danger?

(87) Is Tom in any danger?

(88) Do you have any more?

(89) Did you get any rest?

(90) Do you feel any pain?


جمله سازی با "any"

(91) I'm not in any hurry.

(92) Do you have any milk?

(93) Don't try any tricks.

(94) Do you have any bait?

(95) I don't want any more.

(96) I cannot eat any more.

(97) Do it any way you can.

(98) I don't eat any bread.

(99) Did you have any luck?

(100) I can't wait any more.


جمله سازی با کلمه "any"

(101) Do you have any money?

(102) I don't need any rest.

(103) I don't have any kids.

(104) Do you have any sugar?

(105) Do you have any water?

(106) Are there any bananas?

(107) I don't see any blood.

(108) I don't feel any pain.

(109) I don't need any help.

(110) Do we have any chance?


چند جمله با "any"

(111) I can't walk any more.

(112) I'm not in any danger.

(113) Don't come any closer.

(114) Is there any ham left?

(115) Am I making any sense?

(116) I don't have any pens.

(117) I cant think any more.

(118) I didnt see any point.

(119) I dont want any maybe.

(120) Do you hear any sound.


کاربرد "any"

(121) Dont take any chances.

(122) I never have any money

(123) Collateral of any kind

(124) Put any 1972 record on

(125) Im sure you havent any

(126) Did you see any ghosts

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) on any of these issues

(128) You haven't any money.

(129) Do you hear any sound?

(130) Have you got any beer?


متن انگلیسی در مورد "any"

(131) Say the word any time.

(132) Does he do any sports?

(133) Can any girl like him?

(134) I don't want any more!

(135) Don't pay it any heed.

(136) I can't take any more!

(137) He didn't do any work.

(138) I can't do any better.

(139) Where's the "any" key?

(140) I can't go any faster.


مثال با "any"

(141) I don't want any help.

(142) I don't want any wine.

(143) In any case, we'll go.

(144) It didn't do any good.

(145) I wasn't in any hurry.

(146) I can't work any more.

(147) Do you have any plans?

(148) I don't have any cash.

(149) Tom isn't helping any.

(150) I haven't got any pen.


جمله سازی با کلمه "any"

(151) I can't take any more.

(152) Do you have any ideas?

(153) Do you have any proof?

(154) Did you get any sleep?

(155) Did you pack any food?

(156) Did Tom have any help?

(157) Do you have any bread?

(158) Have you got any milk?

(159) It wasn't any trouble.

(160) Can I help in any way?


تاپیک سنتز برای "any"

(161) You can ask any price.

(162) I didn't rob any bank.

(163) Don't give me any lip.

(164) I don't have any pets.

(165) Do we have any choice?

(166) Did Tom get any gifts?

(167) We can't say any more.

(168) I don't have any debt.

(169) Is there any more beer?

(170) I can't go any further.


جملات "any"

(171) Do you play any sports?

(172) Don't take any chances.

(173) I don't want any fruit.

(174) We don't have any milk.

(175) I don't have any money.

(176) Have you got any plans?

(177) I can't drink any more.

(178) Is there any salt left?

(179) Are there any specials?

(180) I don't want any money.


جمله "any"

(181) Aren't there any risks?

(182) It may rain any minute.

(183) I don't see any damage.

(184) Do you have any dinner?

(185) Does it get any easier?

(186) Do you feel any better?

(187) Do you have any apples?

(188) I can't go any farther.

(189) Did you order any food?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) Faouzi didn't have any.


کاربرد کلمه "any" در انگلیسی

(191) Is there any beer left?

(192) He can't walk any more.

(193) Do you have any others?

(194) Is there any milk left?

(195) Do you have any drinks?

(196) I never have any money.

(197) Collateral of any kind.

(198) Put any 1972 record on.

(199) Im sure you havent any.

(200) Did you see any ghosts.


استفاده از "any" در جمله

(201) Or any other politician

(202) Have you got any stocks

(203) It wont do you any harm

(204) We don't have any money

(205) Correct errors, if any.

(206) This is as good as any.

(207) Buy any dress you like.

(208) I have not any pencils.

(209) Are any meals included?

(210) Do you have any in red?

(211) He hasn't any children.

(212) Is he any better today?

(213) I don't smoke any more.

(214) Do you have any eights?

(215) We never use any sugar.

(216) I don't want any sugar.

(217) Don't leave any traces.

(218) Sorry for any mistakes.

(219) I don't want any beans.

(220) Do you have any change?


Short & Simple Example Sentence For "any" | "any" Sentence

(221) Is there any appetizer?

(222) Don't look any further.

(223) Don't pull any punches.

(224) Don't do me any favors.

(225) Don't do us any favors.

(226) I didn't hear any cars.

(227) I didn't mean any harm.

(228) That won't do any good.

(229) We don't have any food.

(230) Do any of you know Tom?

(231) I'm not in any trouble.

(232) I'm not having any fun.

(233) Do you have any doubts?

(234) Did you find any clues?

(235) Is there any objection?

(236) Tom didn't do any work.

(237) Have you had any lunch?

(238) Does it have any sense?

(239) Can this get any worse?

(240) Can you get any closer?


How do you write a good sentence with "any"?

(241) Does Tom have any pets?

(242) You're not helping any.

(243) It can't get any worse.

(244) Do you have any coffee?

(245) Did you break any laws?

(246) Do you have any family?

(247) There weren't any cats.

(248) It wouldn't be any fun.

(249) There aren't any rules.

(250) I can't sleep any more.

(251) We can't have any more.

(252) Do you know any French?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) I never had any doubts.

(254) Do any of you know him?

(255) Do any of you know her?

(256) Is it any warmer inside?

(257) Don't ask any questions.

(258) I don't hear any voices.

(259) I never do any exercise.

(260) Did you pack any snacks?


English Sentences with Audio Using the Word "any".

(261) I don't see any bruises.

(262) We don't have any proof.

(263) Were there any problems?

(264) I can't wait any longer.

(265) Don't drink any alcohol.

(266) Do you have any tattoos?

(267) I don't see any options.

(268) Faouzi denied any guilt.

(269) Do you have any aspirin?

(270) I don't have any choice.

(271) Is there any fresh news?

(272) Do you have any sisters?

(273) Do you have any friends?

(274) I didn't see any tigers.

(275) We don't have any sheep.

(276) Are there any questions?

(277) Will I receive any help?

(278) We don't have any money.

(279) Do you have any pencils?

(280) Do you have any in blue?


How to Use "any" with Example Sentences.

(281) I didn't mean any of it.

(282) I don't see any problem.

(283) It may rain at any time.

(284) Would you like any more?

(285) Or any other politician.

(286) Have you got any stocks.

(287) It wont do you any harm.

(288) Please dont say any more

(289) But it didnt do any good

(290) There isnt any more wine

(291) I dont want any plastics

(292) I don't have any comment

(293) There isn't any question

(294) He did not get any game.

(295) Are there any landmarks?

(296) Did you put in any salt?

(297) I do not want any money.

(298) You may use it any time.

(299) Do you have any animals?

(300) I don't have any change.

(301) I do not have any money.

(302) I don't know any French.

(303) I'm not afraid any more.

(304) He may leave any minute.

(305) Does she have any merit?

(306) Is she any better today?

(307) Do you have any condoms?

(308) We don't have any sugar.

(309) Is there any other size?

(310) I don't have any sister.

(311) Do you have any weapons?

(312) Don't give me any ideas.

(313) I don't want any coffee.

(314) I hardly have any money.

(315) Don't give me any hints.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) Don't I have any rights?

(317) Don't you have any beer?

(318) I didn't break any laws.

(319) Tom didn't have any fun.

(320) We didn't see any signs.

(321) Tom's not in any danger.

(322) Tom isn't in any danger.

(323) I'll help any way I can.

(324) We never had any choice.

(325) Don't go to any trouble.

(326) We don't know any songs.

(327) Did he have any enemies?

(328) I can't see any bruises.

(329) Do you have any comment?

(330) I can't stay any longer.

(331) Can any of this be true?

(332) Did you see any pigeons?

(333) Do you have any secrets?

(334) Have you got any apples?

(335) Are there any survivors?

(336) Is Tom any better today?

(337) Tom isn't here any more.

(338) Have you made any plans?

(339) Tom didn't say any more.

(340) I didn't catch any fish.

(341) I don't have any energy.

(342) Do you have any candles?

(343) Do any of you know them?

(344) Tom can't walk any more.

(345) Is there any cold water?

(346) You never have any money.

(347) Were there any survivors?

(348) Don't take any prisoners.

(349) I don't have any friends.

(350) Were there any witnesses?

(351) Don't give him any ideas.

(352) Are there any objections?

(353) You can come at any time.

(354) Choose any of these pens.

(355) I don't have any battery.

(356) You aren't in any danger.

(357) I'm not making any plans.

(358) Do you have any children?

(359) I don't have any pencils.

(360) Do you have any brothers?

(361) There isn't any solution.

(362) Do you have any evidence?

(363) We don't have any choice.

(364) Come on any day you like.

(365) I don't have any sisters.

(366) Do we have any more beer?

(367) I don't have any regrets.

(368) Do you have any rock CDs?

(369) I didn't get any of that.

(370) You don't have any proof.

(371) Is there still any sugar?

(372) He'll be here any second.

(373) I can't swim any further.

(374) That wouldn't be any fun.

(375) Does that make any sense?

(376) I don't like any of them.

(377) I can't walk any farther.

(378) are there any on my back?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) Please dont say any more.

(380) But it didnt do any good.

(381) There isnt any more wine.

(382) I dont want any plastics.

(383) You married by any chance

(384) You dont suspect any harm

(385) Theyll be here any minute

(386) I never had any such idea

(387) We can't do it any longer

(388) It doesn't make any sense

(389) Do you have any coughing?

(390) Have you got any baggage?

(391) I can't take it any more.

(392) Is there any tax on this?

(393) Are there any balls here?

(394) He won't do you any harm.

(395) Do you have any quarters?

(396) You can call me any time.

(397) Is there any mail for me?

(398) Is there any room for me?

(399) Do you have any bleeding?

(400) He doesn't have any pets.

(401) He can't write any kanji.

(402) He'll be here any moment.

(403) They denied her any help.

(404) I can't walk any further.

(405) Do you have any in green?

(406) You don't have any money.

(407) Don't you have any money?

(408) Is there any post for me?

(409) I don't have any enemies.

(410) I don't want any trouble.

(411) Does this make any sense?

(412) Tom hasn't done any work.

(413) Tom didn't need any help.

(414) Tom didn't mean any harm.

(415) I'll do any kind of work.

(416) Do you have any siblings?

(417) I don't like any of this.

(418) Don't give Tom any ideas.

(419) Don't give her any ideas.

(420) I can't fight any longer.

(421) I can't take any chances.

(422) We can't wait any longer.

(423) I don't want any hassles.

(424) I don't want any popcorn.

(425) Tom doesn't eat any meat.

(426) Do you have any comments?

(427) Come any time after nine.

(428) Don't bother me any more!

(429) Doesn't Tom have any fun?

(430) I didn't have any choice.

(431) I didn't hear any voices.

(432) I didn't order any fruit.

(433) I don't have any demands.

(434) Tom didn't feel any pain.

(435) It didn't make any sense.

(436) Tom didn't have any hair.

(437) I don't know any of this.

(438) I don't speak any French.

(439) Tom may come at any time.

(440) Has Tom had any visitors?

(441) I don't have any privacy.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) I didn't expect any gift.

(443) Are there any volunteers?

(444) Did she have any enemies?

(445) Tom didn't want any cake.

(446) Did Tom have any enemies?

(447) Tom isn't doing any harm.

(448) Is Tom on any medication?

(449) Can you give us any more?

(450) Does he have any friends?

(451) Is there any bank nearby?

(452) Did you have any trouble?

(453) Have any of you seen Tom?

(454) Have you got any pencils?

(455) You can choose any color.

(456) Does Tom have any family?

(457) Tom's due any minute now.

(458) Do you have any idea why?

(459) Do you like any of those?

(460) Do you like any of these?

(461) Do you have any theories?

(462) Did you know any of them?

(463) Did you know any of that?

(464) Are you under any stress?

(465) Do you know any redheads?

(466) We can't stay any longer.

(467) Did you make any friends?

(468) Have any of you seen him?

(469) Have any of you seen her?

(470) Give us any help you can.

(471) Give me any help you can.

(472) Tom didn't buy any bread.

(473) I don't need any, thanks.

(474) Choose any dress you like.

(475) They don't make any sense.

(476) Do you have any objection?

(477) Do you have any questions?

(478) Don't you have any change?

(479) I haven't lost any weight.

(480) I don't believe any of it.

(481) I don't have any evidence.

(482) There isn't any more time.

(483) Try not to make any noise.

(484) Press any key to continue.

(485) I didn't want any of that.

(486) There isn't any food left.

(487) I don't want any problems.

(488) Take any train on track 5.

(489) I won't forget any of you.

(490) Do you have any allergies?

(491) You can leave at any time.

(492) It doesn't make any sense.

(493) Is there any life on Mars?

(494) He doesn't have any proof.

(495) There aren't any problems.

(496) I didn't mean any of that.

(497) I don't have any brothers.

(498) There isn't any milk left.

(499) Can I help you in any way?

(500) Do you have any vacancies?

(501) What is the modern definition of "any"?

(502) How to Use "any" with Example Sentences.

(503) If you had to explain to someone who was learning English what "any" is, what would you say?

(504) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "any" can get slippery.

(505) The Best Definition of "any" I’ve Heard So Far.

(506) "any" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(507) What is the best definition of "any"?

(508) What is the definition of an "any"?

(509) What Is "any"? Detailed Definition and Meaning.

(510) Use "any" in a sentence.

(511) The Word "any" in Example Sentences.

(512) English Sentences with Audio Using the Word "any".

(513) What is definition of "any" by Merriam-Webster.

(514) "any" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(515) How do you write a good sentence with "any"?

(516) "any" sentence examples.

(517) "any": In a Sentence.

(518) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "any".

(519) How do you explain "any"?

(520) What can I say instead of "any"?

(521) What is a synonym for "any"?

(522) What is a antonym for "any"?

(523) What do you mean by "any"?

(524) What is another word for "any"?

(525) What is the best definition of "any"?

(526) What is "any" definition and meaning?

(527) How to use "any" in a sentence.

(528) The Word "any" in Example Sentences.

(529) "any" meaning in english, "any" definitions.

(530) Primary meanings of "any".

(531) Full definitions of "any".

(532) Full meaning of "any".

(533) The Word "any" in Example Sentences.

(534) Best definition of "any".

(535) Define "any" in one sentence, define "any" in one word.

(536) What is the meaning of "any" in a sentence.

(537) The Word "any" in Example Sentences.

(538) What is the origin and root of "any".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با any


به‌جای حفظ کردن لغت any ، جملات کوتاه با any را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی any، جملات کوتاه مختلف با لغت any را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی any، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه any را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از any در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه any

ساختن جمله با any به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی any است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت any را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت any ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی any که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با any

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با any

یک جمله ساده با any از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با any

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با any، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با any به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با any بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با any

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با any همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با any فرق دارد. در جملات پیچیده با any، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با any بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با any

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با any همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت any. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با any بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “any” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با any

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با any و کاربرد کلمه any در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات any را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه any و همچنین مطالعه مثال برای any، اقدام به جمله سازی با کلمه any نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از any در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه any به کمک همین جملات با any و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت any می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی any، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه any را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از any در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با any به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی any است. با ساختن جمله برای لغت any به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان