EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "account balance" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات account balance را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account balance و همچنین مطالعه مثال برای account balance، اقدام به جمله سازی با کلمه account balance نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account balance در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account balance به کمک همین جملات با account balance و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account balance می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با account balance برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با account balance را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با account balance به انگلیسی

جمله با account book جمله با account department جمله با account executive جمله با account for جمله با account holder جمله با account number جمله با account payable جمله با account receivable جمله با account statement جمله با account title

(1) Your account has been refilled successfully by INR . Your KeralaCircle prepaid account balance is Rs . Your Transaction ID is KR .(2) What is the modern definition of "account balance"?

(3) How to Use "account balance" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "account balance" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "account balance" can get slippery.

(6) The Best Definition of "account balance" I’ve Heard So Far.

(7) "account balance" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "account balance"?

(9) What is the definition of an "account balance"?

(10) What Is "account balance"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "account balance" in a sentence.

(12) The Word "account balance" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "account balance".

(14) What is definition of "account balance" by Merriam-Webster.

(15) "account balance" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "account balance"?

(17) "account balance" sentence examples.

(18) "account balance": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "account balance".

(20) How do you explain "account balance"?

(21) What can I say instead of "account balance"?

(22) What is a synonym for "account balance"?

(23) What is a antonym for "account balance"?

(24) What do you mean by "account balance"?

(25) What is another word for "account balance"?

(26) What is the best definition of "account balance"?

(27) What is "account balance" definition and meaning?

(28) How to use "account balance" in a sentence.

(29) The Word "account balance" in Example Sentences.

(30) "account balance" meaning in english, "account balance" definitions.

(31) Primary meanings of "account balance".

(32) Full definitions of "account balance".

(33) Full meaning of "account balance".

(34) The Word "account balance" in Example Sentences.

(35) Best definition of "account balance".

(36) Define "account balance" in one sentence, define "account balance" in one word.

(37) What is the meaning of "account balance" in a sentence.

(38) The Word "account balance" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "account balance".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با account balance


به جای حفظ کردن لغت account balance ، جملات کوتاه با account balance را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account balance، جملات کوتاه مختلف با لغت account balance را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account balance، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account balance را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account balance در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه account balance

ساختن جمله با account balance به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account balance است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت account balance را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت account balance ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه account balance که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با account balance

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با account balance

یک جمله ساده با account balance از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با account balance

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با account balance، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با account balance به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با account balance بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با account balance

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با account balance همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با account balance فرق دارد. در جملات پیچیده با account balance، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با account balance بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با account balance

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account balance همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت account balance. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account balance بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با account balance

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با account balance و کاربرد کلمه account balance در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات account balance را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account balance و همچنین مطالعه مثال برای account balance، اقدام به جمله سازی با کلمه account balance نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account balance در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account balance به کمک همین جملات با account balance و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account balance می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account balance، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account balance را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account balance در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با account balance به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account balance است. با ساختن جمله برای لغت account balance به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان