EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "account department" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات account department را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account department و همچنین مطالعه مثال برای account department، اقدام به جمله سازی با کلمه account department نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account department در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account department به کمک همین جملات با account department و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account department می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با account department برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با account department را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با account department به انگلیسی

جمله با account executive جمله با account for جمله با account holder جمله با account number جمله با account payable جمله با account receivable جمله با account statement جمله با account title جمله با accountability جمله با accountable(0) What is the modern definition of "account department"?

(1) How to Use "account department" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "account department" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "account department" can get slippery.

(4) The Best Definition of "account department" I’ve Heard So Far.

(5) "account department" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "account department"?

(7) What is the definition of an "account department"?

(8) What Is "account department"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "account department" in a sentence.

(10) The Word "account department" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "account department".

(12) What is definition of "account department" by Merriam-Webster.

(13) "account department" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "account department"?

(15) "account department" sentence examples.

(16) "account department": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "account department".

(18) How do you explain "account department"?

(19) What can I say instead of "account department"?

(20) What is a synonym for "account department"?

(21) What is a antonym for "account department"?

(22) What do you mean by "account department"?

(23) What is another word for "account department"?

(24) What is the best definition of "account department"?

(25) What is "account department" definition and meaning?

(26) How to use "account department" in a sentence.

(27) The Word "account department" in Example Sentences.

(28) "account department" meaning in english, "account department" definitions.

(29) Primary meanings of "account department".

(30) Full definitions of "account department".

(31) Full meaning of "account department".

(32) The Word "account department" in Example Sentences.

(33) Best definition of "account department".

(34) Define "account department" in one sentence, define "account department" in one word.

(35) What is the meaning of "account department" in a sentence.

(36) The Word "account department" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "account department".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با account department


به جای حفظ کردن لغت account department ، جملات کوتاه با account department را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account department، جملات کوتاه مختلف با لغت account department را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account department، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account department را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account department در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه account department

ساختن جمله با account department به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account department است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت account department را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت account department ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه account department که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با account department

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با account department

یک جمله ساده با account department از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با account department

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با account department، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با account department به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با account department بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با account department

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با account department همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با account department فرق دارد. در جملات پیچیده با account department، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با account department بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با account department

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account department همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت account department. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account department بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با account department

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با account department و کاربرد کلمه account department در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات account department را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account department و همچنین مطالعه مثال برای account department، اقدام به جمله سازی با کلمه account department نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account department در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account department به کمک همین جملات با account department و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account department می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account department، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account department را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account department در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با account department به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account department است. با ساختن جمله برای لغت account department به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان