EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "account book" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات account book را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account book و همچنین مطالعه مثال برای account book، اقدام به جمله سازی با کلمه account book نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account book در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account book به کمک همین جملات با account book و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account book می باشد.


در قسمت ذیل 52 جمله با account book برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با account book را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با account book به انگلیسی

جمله با account department جمله با account executive جمله با account for جمله با account holder جمله با account number جمله با account payable جمله با account receivable جمله با account statement جمله با account title جمله با accountability

(1) He entered up the sum in his account book.

(2) I looked at my bank account book, and happily discovered that I had an extra $50!

(3) and the account book after that.

(4) but if we use this account book.

(5) there's nothing wrong with the account book either.

(6) you don't believe me... that the account book is fake.

(7) therefore, i am going to check the account book all night

(8) secret fund that wasn't reported in the account book was snatched away.

(9) and the account book after that.

(10) but if we use this account book.


جمله با "account book"(11) there's nothing wrong with the account book either.

(12) you don't believe me... that the account book is fake.

(13) therefore, i am going to check the account book all night

(14) secret fund that wasn't reported in the account book was snatched away.(15) What is the modern definition of "account book"?

(16) How to Use "account book" with Example Sentences.

(17) If you had to explain to someone who was learning English what "account book" is, what would you say?

(18) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "account book" can get slippery.

(19) The Best Definition of "account book" I’ve Heard So Far.

(20) "account book" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(21) What is the best definition of "account book"?

(22) What is the definition of an "account book"?

(23) What Is "account book"? Detailed Definition and Meaning.

(24) Use "account book" in a sentence.

(25) The Word "account book" in Example Sentences.

(26) English Sentences with Audio Using the Word "account book".

(27) What is definition of "account book" by Merriam-Webster.

(28) "account book" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(29) How do you write a good sentence with "account book"?

(30) "account book" sentence examples.

(31) "account book": In a Sentence.

(32) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "account book".

(33) How do you explain "account book"?

(34) What can I say instead of "account book"?

(35) What is a synonym for "account book"?

(36) What is a antonym for "account book"?

(37) What do you mean by "account book"?

(38) What is another word for "account book"?

(39) What is the best definition of "account book"?

(40) What is "account book" definition and meaning?

(41) How to use "account book" in a sentence.

(42) The Word "account book" in Example Sentences.

(43) "account book" meaning in english, "account book" definitions.

(44) Primary meanings of "account book".

(45) Full definitions of "account book".

(46) Full meaning of "account book".

(47) The Word "account book" in Example Sentences.

(48) Best definition of "account book".

(49) Define "account book" in one sentence, define "account book" in one word.

(50) What is the meaning of "account book" in a sentence.

(51) The Word "account book" in Example Sentences.

(52) What is the origin and root of "account book".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با account book


به جای حفظ کردن لغت account book ، جملات کوتاه با account book را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account book، جملات کوتاه مختلف با لغت account book را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account book، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account book را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account book در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه account book

ساختن جمله با account book به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account book است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت account book را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت account book ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه account book که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با account book

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با account book

یک جمله ساده با account book از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با account book

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با account book، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با account book به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با account book بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با account book

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با account book همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با account book فرق دارد. در جملات پیچیده با account book، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با account book بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با account book

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account book همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت account book. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account book بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با account book

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با account book و کاربرد کلمه account book در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات account book را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account book و همچنین مطالعه مثال برای account book، اقدام به جمله سازی با کلمه account book نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account book در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account book به کمک همین جملات با account book و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account book می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account book، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account book را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account book در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با account book به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account book است. با ساختن جمله برای لغت account book به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان