EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "account receivable" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات account receivable را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account receivable و همچنین مطالعه مثال برای account receivable، اقدام به جمله سازی با کلمه account receivable نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account receivable در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account receivable به کمک همین جملات با account receivable و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account receivable می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با account receivable برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با account receivable را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با account receivable به انگلیسی

جمله با account statement جمله با account title جمله با accountability جمله با accountable جمله با accountancy جمله با accountancy firm جمله با accountant جمله با accountants جمله با accounted جمله با accounting(0) What is the modern definition of "account receivable"?

(1) How to Use "account receivable" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "account receivable" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "account receivable" can get slippery.

(4) The Best Definition of "account receivable" I’ve Heard So Far.

(5) "account receivable" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "account receivable"?

(7) What is the definition of an "account receivable"?

(8) What Is "account receivable"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "account receivable" in a sentence.

(10) The Word "account receivable" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "account receivable".

(12) What is definition of "account receivable" by Merriam-Webster.

(13) "account receivable" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "account receivable"?

(15) "account receivable" sentence examples.

(16) "account receivable": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "account receivable".

(18) How do you explain "account receivable"?

(19) What can I say instead of "account receivable"?

(20) What is a synonym for "account receivable"?

(21) What is a antonym for "account receivable"?

(22) What do you mean by "account receivable"?

(23) What is another word for "account receivable"?

(24) What is the best definition of "account receivable"?

(25) What is "account receivable" definition and meaning?

(26) How to use "account receivable" in a sentence.

(27) The Word "account receivable" in Example Sentences.

(28) "account receivable" meaning in english, "account receivable" definitions.

(29) Primary meanings of "account receivable".

(30) Full definitions of "account receivable".

(31) Full meaning of "account receivable".

(32) The Word "account receivable" in Example Sentences.

(33) Best definition of "account receivable".

(34) Define "account receivable" in one sentence, define "account receivable" in one word.

(35) What is the meaning of "account receivable" in a sentence.

(36) The Word "account receivable" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "account receivable".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با account receivable


به جای حفظ کردن لغت account receivable ، جملات کوتاه با account receivable را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account receivable، جملات کوتاه مختلف با لغت account receivable را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account receivable، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account receivable را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account receivable در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه account receivable

ساختن جمله با account receivable به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account receivable است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت account receivable را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت account receivable ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه account receivable که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با account receivable

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با account receivable

یک جمله ساده با account receivable از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با account receivable

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با account receivable، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با account receivable به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با account receivable بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با account receivable

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با account receivable همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با account receivable فرق دارد. در جملات پیچیده با account receivable، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با account receivable بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با account receivable

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account receivable همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت account receivable. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account receivable بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با account receivable

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با account receivable و کاربرد کلمه account receivable در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات account receivable را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account receivable و همچنین مطالعه مثال برای account receivable، اقدام به جمله سازی با کلمه account receivable نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account receivable در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account receivable به کمک همین جملات با account receivable و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account receivable می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account receivable، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account receivable را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account receivable در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با account receivable به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account receivable است. با ساختن جمله برای لغت account receivable به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان