EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "account statement" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات account statement را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account statement و همچنین مطالعه مثال برای account statement، اقدام به جمله سازی با کلمه account statement نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account statement در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account statement به کمک همین جملات با account statement و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account statement می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با account statement برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با account statement را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "account statement"?

(1) How to Use "account statement" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "account statement" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "account statement" can get slippery.

(4) The Best Definition of "account statement" I’ve Heard So Far.

(5) "account statement" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "account statement"?

(7) What is the definition of an "account statement"?

(8) What Is "account statement"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "account statement" in a sentence.

(10) The Word "account statement" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "account statement".

(12) What is definition of "account statement" by Merriam-Webster.

(13) "account statement" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "account statement"?

(15) "account statement" sentence examples.

(16) "account statement": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "account statement".

(18) How do you explain "account statement"?

(19) What can I say instead of "account statement"?

(20) What is a synonym for "account statement"?

(21) What is a antonym for "account statement"?

(22) What do you mean by "account statement"?

(23) What is another word for "account statement"?

(24) What is the best definition of "account statement"?

(25) What is "account statement" definition and meaning?

(26) How to use "account statement" in a sentence.

(27) The Word "account statement" in Example Sentences.

(28) "account statement" meaning in english, "account statement" definitions.

(29) Primary meanings of "account statement".

(30) Full definitions of "account statement".

(31) Full meaning of "account statement".

(32) The Word "account statement" in Example Sentences.

(33) Best definition of "account statement".

(34) Define "account statement" in one sentence, define "account statement" in one word.

(35) What is the meaning of "account statement" in a sentence.

(36) The Word "account statement" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "account statement".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با account statement


به جای حفظ کردن لغت account statement ، جملات کوتاه با account statement را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account statement، جملات کوتاه مختلف با لغت account statement را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account statement، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account statement را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account statement در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه account statement

ساختن جمله با account statement به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account statement است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت account statement را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت account statement ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه account statement که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با account statement

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با account statement

یک جمله ساده با account statement از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با account statement

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با account statement، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با account statement به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با account statement بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با account statement

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با account statement همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با account statement فرق دارد. در جملات پیچیده با account statement، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با account statement بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با account statement

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account statement همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت account statement. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account statement بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با account statement

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با account statement و کاربرد کلمه account statement در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات account statement را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account statement و همچنین مطالعه مثال برای account statement، اقدام به جمله سازی با کلمه account statement نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account statement در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account statement به کمک همین جملات با account statement و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account statement می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account statement، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account statement را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account statement در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با account statement به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account statement است. با ساختن جمله برای لغت account statement به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان