EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "account holder" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات account holder را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account holder و همچنین مطالعه مثال برای account holder، اقدام به جمله سازی با کلمه account holder نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account holder در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account holder به کمک همین جملات با account holder و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account holder می باشد.


در قسمت ذیل 42 جمله با account holder برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با account holder را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با account holder به انگلیسی

جمله با account number جمله با account payable جمله با account receivable جمله با account statement جمله با account title جمله با accountability جمله با accountable جمله با accountancy جمله با accountancy firm جمله با accountant

(1) hi, is this the account holder at after hours management?

(2) The bank suspected that the check had been forged since the signature did not match that of the account holder.

(3) hey, there, valued halfblood account holder!

(4) hi, is this the account holder at after hours management?(5) What is the modern definition of "account holder"?

(6) How to Use "account holder" with Example Sentences.

(7) If you had to explain to someone who was learning English what "account holder" is, what would you say?

(8) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "account holder" can get slippery.

(9) The Best Definition of "account holder" I’ve Heard So Far.

(10) "account holder" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(11) What is the best definition of "account holder"?

(12) What is the definition of an "account holder"?

(13) What Is "account holder"? Detailed Definition and Meaning.

(14) Use "account holder" in a sentence.

(15) The Word "account holder" in Example Sentences.

(16) English Sentences with Audio Using the Word "account holder".

(17) What is definition of "account holder" by Merriam-Webster.

(18) "account holder" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(19) How do you write a good sentence with "account holder"?

(20) "account holder" sentence examples.

(21) "account holder": In a Sentence.

(22) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "account holder".

(23) How do you explain "account holder"?

(24) What can I say instead of "account holder"?

(25) What is a synonym for "account holder"?

(26) What is a antonym for "account holder"?

(27) What do you mean by "account holder"?

(28) What is another word for "account holder"?

(29) What is the best definition of "account holder"?

(30) What is "account holder" definition and meaning?

(31) How to use "account holder" in a sentence.

(32) The Word "account holder" in Example Sentences.

(33) "account holder" meaning in english, "account holder" definitions.

(34) Primary meanings of "account holder".

(35) Full definitions of "account holder".

(36) Full meaning of "account holder".

(37) The Word "account holder" in Example Sentences.

(38) Best definition of "account holder".

(39) Define "account holder" in one sentence, define "account holder" in one word.

(40) What is the meaning of "account holder" in a sentence.

(41) The Word "account holder" in Example Sentences.

(42) What is the origin and root of "account holder".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با account holder


به جای حفظ کردن لغت account holder ، جملات کوتاه با account holder را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account holder، جملات کوتاه مختلف با لغت account holder را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account holder، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account holder را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account holder در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه account holder

ساختن جمله با account holder به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account holder است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت account holder را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت account holder ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه account holder که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با account holder

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با account holder

یک جمله ساده با account holder از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با account holder

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با account holder، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با account holder به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با account holder بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با account holder

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با account holder همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با account holder فرق دارد. در جملات پیچیده با account holder، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با account holder بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با account holder

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account holder همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت account holder. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account holder بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با account holder

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با account holder و کاربرد کلمه account holder در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات account holder را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account holder و همچنین مطالعه مثال برای account holder، اقدام به جمله سازی با کلمه account holder نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account holder در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account holder به کمک همین جملات با account holder و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account holder می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account holder، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account holder را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account holder در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با account holder به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account holder است. با ساختن جمله برای لغت account holder به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان