EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "account executive" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات account executive را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account executive و همچنین مطالعه مثال برای account executive، اقدام به جمله سازی با کلمه account executive نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account executive در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account executive به کمک همین جملات با account executive و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account executive می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با account executive برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با account executive را نیز گوش دهید.

(1) What is the modern definition of "account executive"?

(2) How to Use "account executive" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "account executive" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "account executive" can get slippery.

(5) The Best Definition of "account executive" I’ve Heard So Far.

(6) "account executive" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "account executive"?

(8) What is the definition of an "account executive"?

(9) What Is "account executive"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "account executive" in a sentence.

(11) The Word "account executive" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "account executive".

(13) What is definition of "account executive" by Merriam-Webster.

(14) "account executive" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "account executive"?

(16) "account executive" sentence examples.

(17) "account executive": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "account executive".

(19) How do you explain "account executive"?

(20) What can I say instead of "account executive"?

(21) What is a synonym for "account executive"?

(22) What is a antonym for "account executive"?

(23) What do you mean by "account executive"?

(24) What is another word for "account executive"?

(25) What is the best definition of "account executive"?

(26) What is "account executive" definition and meaning?

(27) How to use "account executive" in a sentence.

(28) The Word "account executive" in Example Sentences.

(29) "account executive" meaning in english, "account executive" definitions.

(30) Primary meanings of "account executive".

(31) Full definitions of "account executive".

(32) Full meaning of "account executive".

(33) The Word "account executive" in Example Sentences.

(34) Best definition of "account executive".

(35) Define "account executive" in one sentence, define "account executive" in one word.

(36) What is the meaning of "account executive" in a sentence.

(37) The Word "account executive" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "account executive".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با account executive


به جای حفظ کردن لغت account executive ، جملات کوتاه با account executive را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account executive، جملات کوتاه مختلف با لغت account executive را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account executive، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account executive را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account executive در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه account executive

ساختن جمله با account executive به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account executive است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت account executive را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت account executive ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه account executive که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با account executive

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با account executive

یک جمله ساده با account executive از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با account executive

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با account executive، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با account executive به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با account executive بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با account executive

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با account executive همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با account executive فرق دارد. در جملات پیچیده با account executive، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با account executive بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با account executive

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account executive همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت account executive. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account executive بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با account executive

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با account executive و کاربرد کلمه account executive در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات account executive را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account executive و همچنین مطالعه مثال برای account executive، اقدام به جمله سازی با کلمه account executive نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account executive در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account executive به کمک همین جملات با account executive و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account executive می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account executive، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account executive را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account executive در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با account executive به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account executive است. با ساختن جمله برای لغت account executive به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان