EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "account payable" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات account payable را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account payable و همچنین مطالعه مثال برای account payable، اقدام به جمله سازی با کلمه account payable نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account payable در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account payable به کمک همین جملات با account payable و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account payable می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با account payable برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با account payable را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "account payable"?

(1) How to Use "account payable" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "account payable" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "account payable" can get slippery.

(4) The Best Definition of "account payable" I’ve Heard So Far.

(5) "account payable" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "account payable"?

(7) What is the definition of an "account payable"?

(8) What Is "account payable"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "account payable" in a sentence.

(10) The Word "account payable" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "account payable".

(12) What is definition of "account payable" by Merriam-Webster.

(13) "account payable" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "account payable"?

(15) "account payable" sentence examples.

(16) "account payable": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "account payable".

(18) How do you explain "account payable"?

(19) What can I say instead of "account payable"?

(20) What is a synonym for "account payable"?

(21) What is a antonym for "account payable"?

(22) What do you mean by "account payable"?

(23) What is another word for "account payable"?

(24) What is the best definition of "account payable"?

(25) What is "account payable" definition and meaning?

(26) How to use "account payable" in a sentence.

(27) The Word "account payable" in Example Sentences.

(28) "account payable" meaning in english, "account payable" definitions.

(29) Primary meanings of "account payable".

(30) Full definitions of "account payable".

(31) Full meaning of "account payable".

(32) The Word "account payable" in Example Sentences.

(33) Best definition of "account payable".

(34) Define "account payable" in one sentence, define "account payable" in one word.

(35) What is the meaning of "account payable" in a sentence.

(36) The Word "account payable" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "account payable".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با account payable


به جای حفظ کردن لغت account payable ، جملات کوتاه با account payable را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account payable، جملات کوتاه مختلف با لغت account payable را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account payable، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account payable را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account payable در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه account payable

ساختن جمله با account payable به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account payable است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت account payable را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت account payable ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه account payable که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با account payable

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با account payable

یک جمله ساده با account payable از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با account payable

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با account payable، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با account payable به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با account payable بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با account payable

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با account payable همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با account payable فرق دارد. در جملات پیچیده با account payable، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با account payable بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با account payable

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account payable همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت account payable. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با account payable بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با account payable

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با account payable و کاربرد کلمه account payable در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات account payable را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه account payable و همچنین مطالعه مثال برای account payable، اقدام به جمله سازی با کلمه account payable نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از account payable در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه account payable به کمک همین جملات با account payable و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت account payable می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی account payable، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه account payable را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از account payable در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با account payable به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی account payable است. با ساختن جمله برای لغت account payable به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان