EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a friend of yours" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a friend of yours را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a friend of yours و همچنین مطالعه مثال برای a friend of yours، اقدام به جمله سازی با کلمه a friend of yours نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a friend of yours در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a friend of yours به کمک همین جملات با a friend of yours و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a friend of yours می باشد.


در قسمت ذیل 96 جمله با a friend of yours برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a friend of yours را نیز گوش دهید.

(1) Is Tom a friend of yours?

(2) Tom says he's a friend of yours.

(3) I know Tom was a friend of yours.

(4) Tom was a friend of yours, right?

(5) I know Faouzi is a friend of yours.

(6) I thought you said Tom was a friend of yours.

(7) By the way, I met a friend of yours yesterday.

(8) I know Tom is a friend of yours, but I still don't like him.

(9) a friend of yours?

(10) lydia a friend of yours?


جمله با "a friend of yours"(11) he is a friend of yours?

(12) was he a friend of yours?

(13) that's a friend of yours?

(14) met a friend of yours? what?

(15) a friend of yours, izumichan?

(16) a friend of yours brought this.

(17) you said he's a friend of yours.

(18) dottore fell is a friend of yours?

(19) i'm looking for a friend of yours.

(20) is she a friend of yours, fumichan?


مثال برای "a friend of yours"(21) i need to talk to a friend of yours.

(22) they have a friend of yours with them.

(23) oh, a friend of yours stopped by today.

(24) welcome back. a friend of yours came over.

(25) by the way, would that be a friend of yours?

(26) a friend of yours, not a friend of the pig's.

(27) i'm just looking for a friend of yours, simon.

(28) i am aware that james kirk is a friend of yours.

(29) i just brought in a friend of yours phil bushey.

(30) was she a friend of yours the girl that got killed?


جمله انگلیسی با کلمه "a friend of yours"(31) is this piece of shit called nishiki a friend of yours or something?

(32) broyles, i know she's a friend of yours, but if we could get at that data...

(33) i'd have been here sooner, but a friend of yours stopped by to say how much she enjoyed your chat the other night.

(34) a friend of yours?

(35) lydia a friend of yours?

(36) he is a friend of yours?

(37) was he a friend of yours?

(38) that's a friend of yours?

(39) met a friend of yours? what?

(40) a friend of yours, izumichan?


جمله انگلیسی با "a friend of yours"(41) a friend of yours brought this.

(42) you said he's a friend of yours.

(43) dottore fell is a friend of yours?

(44) i'm looking for a friend of yours.

(45) is she a friend of yours, fumichan?

(46) i need to talk to a friend of yours.

(47) they have a friend of yours with them.

(48) oh, a friend of yours stopped by today.

(49) welcome back. a friend of yours came over.

(50) by the way, would that be a friend of yours?


جمله انگلیسی در مورد "a friend of yours"(51) a friend of yours, not a friend of the pig's.

(52) i'm just looking for a friend of yours, simon.

(53) i am aware that james kirk is a friend of yours.

(54) i just brought in a friend of yours phil bushey.

(55) was she a friend of yours the girl that got killed?

(56) is this piece of shit called nishiki a friend of yours or something?

(57) broyles, i know she's a friend of yours, but if we could get at that data...

(58) i'd have been here sooner, but a friend of yours stopped by to say how much she enjoyed your chat the other night.

(59) What is the modern definition of "a friend of yours"?

(60) How to Use "a friend of yours" with Example Sentences.

(61) If you had to explain to someone who was learning English what "a friend of yours" is, what would you say?

(62) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a friend of yours" can get slippery.

(63) The Best Definition of "a friend of yours" I’ve Heard So Far.

(64) "a friend of yours" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(65) What is the best definition of "a friend of yours"?

(66) What is the definition of an "a friend of yours"?

(67) What Is "a friend of yours"? Detailed Definition and Meaning.

(68) Use "a friend of yours" in a sentence.

(69) The Word "a friend of yours" in Example Sentences.

(70) English Sentences with Audio Using the Word "a friend of yours".

(71) What is definition of "a friend of yours" by Merriam-Webster.

(72) "a friend of yours" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(73) How do you write a good sentence with "a friend of yours"?

(74) "a friend of yours" sentence examples.

(75) "a friend of yours": In a Sentence.

(76) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a friend of yours".

(77) How do you explain "a friend of yours"?

(78) What can I say instead of "a friend of yours"?

(79) What is a synonym for "a friend of yours"?

(80) What is a antonym for "a friend of yours"?

(81) What do you mean by "a friend of yours"?

(82) What is another word for "a friend of yours"?

(83) What is the best definition of "a friend of yours"?

(84) What is "a friend of yours" definition and meaning?

(85) How to use "a friend of yours" in a sentence.

(86) The Word "a friend of yours" in Example Sentences.

(87) "a friend of yours" meaning in english, "a friend of yours" definitions.

(88) Primary meanings of "a friend of yours".

(89) Full definitions of "a friend of yours".

(90) Full meaning of "a friend of yours".

(91) The Word "a friend of yours" in Example Sentences.

(92) Best definition of "a friend of yours".

(93) Define "a friend of yours" in one sentence, define "a friend of yours" in one word.

(94) What is the meaning of "a friend of yours" in a sentence.

(95) The Word "a friend of yours" in Example Sentences.

(96) What is the origin and root of "a friend of yours".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a friend of yours


به جای حفظ کردن لغت a friend of yours ، جملات کوتاه با a friend of yours را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a friend of yours، جملات کوتاه مختلف با لغت a friend of yours را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a friend of yours، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a friend of yours را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a friend of yours در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a friend of yours

ساختن جمله با a friend of yours به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a friend of yours است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a friend of yours را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a friend of yours ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a friend of yours که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با a friend of yours

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a friend of yours

یک جمله ساده با a friend of yours از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a friend of yours

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a friend of yours، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a friend of yours به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a friend of yours بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a friend of yours

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a friend of yours همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a friend of yours فرق دارد. در جملات پیچیده با a friend of yours، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a friend of yours بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a friend of yours

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a friend of yours همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a friend of yours. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a friend of yours بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با a friend of yours

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a friend of yours و کاربرد کلمه a friend of yours در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a friend of yours را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a friend of yours و همچنین مطالعه مثال برای a friend of yours، اقدام به جمله سازی با کلمه a friend of yours نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a friend of yours در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a friend of yours به کمک همین جملات با a friend of yours و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a friend of yours می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a friend of yours، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a friend of yours را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a friend of yours در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a friend of yours به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a friend of yours است. با ساختن جمله برای لغت a friend of yours به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان