EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a good sort" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a good sort را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a good sort و همچنین مطالعه مثال برای a good sort، اقدام به جمله سازی با کلمه a good sort نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a good sort در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a good sort به کمک همین جملات با a good sort و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a good sort می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با a good sort برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a good sort را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a good sort به انگلیسی

جمله با a good turn جمله با a gordian knot جمله با a grade جمله با a grand جمله با a great deal جمله با a great many جمله با a great quantity جمله با a hard nut to crack جمله با a heart of gold جمله با a hell of a

(1) and i am sure he kept a good sort of shop before his elevation to the knighthood.

(2) and i am sure he kept a good sort of shop before his elevation to the knighthood.(3) What is the modern definition of "a good sort"?

(4) How to Use "a good sort" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "a good sort" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a good sort" can get slippery.

(7) The Best Definition of "a good sort" I’ve Heard So Far.

(8) "a good sort" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "a good sort"?

(10) What is the definition of an "a good sort"?

(11) What Is "a good sort"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "a good sort" in a sentence.

(13) The Word "a good sort" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "a good sort".

(15) What is definition of "a good sort" by Merriam-Webster.

(16) "a good sort" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "a good sort"?

(18) "a good sort" sentence examples.

(19) "a good sort": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a good sort".

(21) How do you explain "a good sort"?

(22) What can I say instead of "a good sort"?

(23) What is a synonym for "a good sort"?

(24) What is a antonym for "a good sort"?

(25) What do you mean by "a good sort"?

(26) What is another word for "a good sort"?

(27) What is the best definition of "a good sort"?

(28) What is "a good sort" definition and meaning?

(29) How to use "a good sort" in a sentence.

(30) The Word "a good sort" in Example Sentences.

(31) "a good sort" meaning in english, "a good sort" definitions.

(32) Primary meanings of "a good sort".

(33) Full definitions of "a good sort".

(34) Full meaning of "a good sort".

(35) The Word "a good sort" in Example Sentences.

(36) Best definition of "a good sort".

(37) Define "a good sort" in one sentence, define "a good sort" in one word.

(38) What is the meaning of "a good sort" in a sentence.

(39) The Word "a good sort" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "a good sort".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a good sort


به جای حفظ کردن لغت a good sort ، جملات کوتاه با a good sort را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good sort، جملات کوتاه مختلف با لغت a good sort را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good sort، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a good sort را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a good sort در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a good sort

ساختن جمله با a good sort به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a good sort است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a good sort را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a good sort ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a good sort که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a good sort

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a good sort

یک جمله ساده با a good sort از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a good sort

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a good sort، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a good sort به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a good sort بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a good sort

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a good sort همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a good sort فرق دارد. در جملات پیچیده با a good sort، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a good sort بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a good sort

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a good sort همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a good sort. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a good sort بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a good sort

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a good sort و کاربرد کلمه a good sort در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a good sort را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a good sort و همچنین مطالعه مثال برای a good sort، اقدام به جمله سازی با کلمه a good sort نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a good sort در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a good sort به کمک همین جملات با a good sort و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a good sort می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good sort، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a good sort را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a good sort در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a good sort به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a good sort است. با ساختن جمله برای لغت a good sort به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان