EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a game of chance" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a game of chance را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a game of chance و همچنین مطالعه مثال برای a game of chance، اقدام به جمله سازی با کلمه a game of chance نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a game of chance در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a game of chance به کمک همین جملات با a game of chance و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a game of chance می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با a game of chance برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a game of chance را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a game of chance به انگلیسی

جمله با a good deal جمله با a good deal of جمله با a good egg جمله با a good few جمله با a good job جمله با a good many جمله با a good sort جمله با a good turn جمله با a gordian knot جمله با a grade

(1) Snakes and ladders is a game of chance

(2) Snakes and ladders is a game of chance.

(3) Craps is a game of chance played with dice.(4) What is the modern definition of "a game of chance"?

(5) How to Use "a game of chance" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "a game of chance" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a game of chance" can get slippery.

(8) The Best Definition of "a game of chance" I’ve Heard So Far.

(9) "a game of chance" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "a game of chance"?

(11) What is the definition of an "a game of chance"?

(12) What Is "a game of chance"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "a game of chance" in a sentence.

(14) The Word "a game of chance" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "a game of chance".

(16) What is definition of "a game of chance" by Merriam-Webster.

(17) "a game of chance" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "a game of chance"?

(19) "a game of chance" sentence examples.

(20) "a game of chance": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a game of chance".

(22) How do you explain "a game of chance"?

(23) What can I say instead of "a game of chance"?

(24) What is a synonym for "a game of chance"?

(25) What is a antonym for "a game of chance"?

(26) What do you mean by "a game of chance"?

(27) What is another word for "a game of chance"?

(28) What is the best definition of "a game of chance"?

(29) What is "a game of chance" definition and meaning?

(30) How to use "a game of chance" in a sentence.

(31) The Word "a game of chance" in Example Sentences.

(32) "a game of chance" meaning in english, "a game of chance" definitions.

(33) Primary meanings of "a game of chance".

(34) Full definitions of "a game of chance".

(35) Full meaning of "a game of chance".

(36) The Word "a game of chance" in Example Sentences.

(37) Best definition of "a game of chance".

(38) Define "a game of chance" in one sentence, define "a game of chance" in one word.

(39) What is the meaning of "a game of chance" in a sentence.

(40) The Word "a game of chance" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "a game of chance".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a game of chance


به جای حفظ کردن لغت a game of chance ، جملات کوتاه با a game of chance را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a game of chance، جملات کوتاه مختلف با لغت a game of chance را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a game of chance، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a game of chance را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a game of chance در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a game of chance

ساختن جمله با a game of chance به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a game of chance است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a game of chance را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a game of chance ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a game of chance که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a game of chance

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a game of chance

یک جمله ساده با a game of chance از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a game of chance

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a game of chance، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a game of chance به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a game of chance بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a game of chance

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a game of chance همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a game of chance فرق دارد. در جملات پیچیده با a game of chance، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a game of chance بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a game of chance

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a game of chance همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a game of chance. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a game of chance بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a game of chance

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a game of chance و کاربرد کلمه a game of chance در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a game of chance را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a game of chance و همچنین مطالعه مثال برای a game of chance، اقدام به جمله سازی با کلمه a game of chance نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a game of chance در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a game of chance به کمک همین جملات با a game of chance و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a game of chance می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a game of chance، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a game of chance را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a game of chance در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a game of chance به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a game of chance است. با ساختن جمله برای لغت a game of chance به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان