EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a good turn" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a good turn را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a good turn و همچنین مطالعه مثال برای a good turn، اقدام به جمله سازی با کلمه a good turn نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a good turn در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a good turn به کمک همین جملات با a good turn و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a good turn می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با a good turn برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a good turn را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a good turn به انگلیسی

جمله با a gordian knot جمله با a grade جمله با a grand جمله با a great deal جمله با a great many جمله با a great quantity جمله با a hard nut to crack جمله با a heart of gold جمله با a hell of a جمله با a hill of beans

(1) Helen did me a good turn.(2) What is the modern definition of "a good turn"?

(3) How to Use "a good turn" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "a good turn" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a good turn" can get slippery.

(6) The Best Definition of "a good turn" I’ve Heard So Far.

(7) "a good turn" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "a good turn"?

(9) What is the definition of an "a good turn"?

(10) What Is "a good turn"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "a good turn" in a sentence.

(12) The Word "a good turn" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "a good turn".

(14) What is definition of "a good turn" by Merriam-Webster.

(15) "a good turn" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "a good turn"?

(17) "a good turn" sentence examples.

(18) "a good turn": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a good turn".

(20) How do you explain "a good turn"?

(21) What can I say instead of "a good turn"?

(22) What is a synonym for "a good turn"?

(23) What is a antonym for "a good turn"?

(24) What do you mean by "a good turn"?

(25) What is another word for "a good turn"?

(26) What is the best definition of "a good turn"?

(27) What is "a good turn" definition and meaning?

(28) How to use "a good turn" in a sentence.

(29) The Word "a good turn" in Example Sentences.

(30) "a good turn" meaning in english, "a good turn" definitions.

(31) Primary meanings of "a good turn".

(32) Full definitions of "a good turn".

(33) Full meaning of "a good turn".

(34) The Word "a good turn" in Example Sentences.

(35) Best definition of "a good turn".

(36) Define "a good turn" in one sentence, define "a good turn" in one word.

(37) What is the meaning of "a good turn" in a sentence.

(38) The Word "a good turn" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "a good turn".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a good turn


به جای حفظ کردن لغت a good turn ، جملات کوتاه با a good turn را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good turn، جملات کوتاه مختلف با لغت a good turn را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good turn، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a good turn را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a good turn در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a good turn

ساختن جمله با a good turn به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a good turn است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a good turn را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a good turn ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a good turn که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a good turn

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a good turn

یک جمله ساده با a good turn از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a good turn

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a good turn، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a good turn به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a good turn بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a good turn

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a good turn همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a good turn فرق دارد. در جملات پیچیده با a good turn، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a good turn بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a good turn

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a good turn همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a good turn. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a good turn بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a good turn

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a good turn و کاربرد کلمه a good turn در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a good turn را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a good turn و همچنین مطالعه مثال برای a good turn، اقدام به جمله سازی با کلمه a good turn نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a good turn در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a good turn به کمک همین جملات با a good turn و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a good turn می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good turn، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a good turn را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a good turn در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a good turn به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a good turn است. با ساختن جمله برای لغت a good turn به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان