EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a good egg" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a good egg را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a good egg و همچنین مطالعه مثال برای a good egg، اقدام به جمله سازی با کلمه a good egg نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a good egg در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a good egg به کمک همین جملات با a good egg و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a good egg می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a good egg برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a good egg را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a good egg به انگلیسی

جمله با a good few جمله با a good job جمله با a good many جمله با a good sort جمله با a good turn جمله با a gordian knot جمله با a grade جمله با a grand جمله با a great deal جمله با a great many(1) What is the modern definition of "a good egg"?

(2) How to Use "a good egg" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a good egg" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a good egg" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a good egg" I’ve Heard So Far.

(6) "a good egg" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a good egg"?

(8) What is the definition of an "a good egg"?

(9) What Is "a good egg"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a good egg" in a sentence.

(11) The Word "a good egg" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a good egg".

(13) What is definition of "a good egg" by Merriam-Webster.

(14) "a good egg" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a good egg"?

(16) "a good egg" sentence examples.

(17) "a good egg": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a good egg".

(19) How do you explain "a good egg"?

(20) What can I say instead of "a good egg"?

(21) What is a synonym for "a good egg"?

(22) What is a antonym for "a good egg"?

(23) What do you mean by "a good egg"?

(24) What is another word for "a good egg"?

(25) What is the best definition of "a good egg"?

(26) What is "a good egg" definition and meaning?

(27) How to use "a good egg" in a sentence.

(28) The Word "a good egg" in Example Sentences.

(29) "a good egg" meaning in english, "a good egg" definitions.

(30) Primary meanings of "a good egg".

(31) Full definitions of "a good egg".

(32) Full meaning of "a good egg".

(33) The Word "a good egg" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a good egg".

(35) Define "a good egg" in one sentence, define "a good egg" in one word.

(36) What is the meaning of "a good egg" in a sentence.

(37) The Word "a good egg" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a good egg".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a good egg


به جای حفظ کردن لغت a good egg ، جملات کوتاه با a good egg را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good egg، جملات کوتاه مختلف با لغت a good egg را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good egg، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a good egg را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a good egg در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a good egg

ساختن جمله با a good egg به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a good egg است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a good egg را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a good egg ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a good egg که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a good egg

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a good egg

یک جمله ساده با a good egg از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a good egg

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a good egg، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a good egg به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a good egg بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a good egg

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a good egg همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a good egg فرق دارد. در جملات پیچیده با a good egg، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a good egg بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a good egg

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a good egg همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a good egg. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a good egg بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a good egg

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a good egg و کاربرد کلمه a good egg در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a good egg را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a good egg و همچنین مطالعه مثال برای a good egg، اقدام به جمله سازی با کلمه a good egg نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a good egg در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a good egg به کمک همین جملات با a good egg و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a good egg می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a good egg، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a good egg را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a good egg در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a good egg به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a good egg است. با ساختن جمله برای لغت a good egg به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان