معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Preternatural به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Preternatural به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Preternatural به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Preternatural به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Preternatural

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Preternatural

مافوق طبیعی، فوق العاده، استثنایی، ابر روال
رجوع شود به supernatural

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Preternatural

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Preternatural

پانویس

معنی و مفهوم لغت Preternatural در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Preternatural به فارسی | کاربرد واژه Preternatural | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Preternatural | هم خانواده های کلمه انگلیسی Preternatural | مترادف کلمه Preternatural | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Preternatural | دیکشنری آنلاین Preternatural | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Preternatural در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Preternatural و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Preternatural to PERSIAN
online source for English definitions of Preternatural | synonyms of Preternatural in persian | word origins and etymologies of Preternatural | audio pronunciations of Preternatural | example sentences for Preternatural.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.