معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Painting به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Painting به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Painting به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Painting به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Painting

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Painting

نقاشی (هم نقاشی تصویر و هم نقاشی در و دیوار)، صورتگری، نگارگری، چهره پردازی، پیکر نگاری، خامه زنی
تصویر (نقاشی شده)، فرتور
Action
عمل، کردار، کار، اقدام، کنش، حرکت، فعل، جدیت، جنبش، جریان
(جمع) رفتار
اثر، تاثیر
طرز کار، عملکرد، وضع و طرز حرکت
رویدادها، حرکات و رفتار شخصیت ها، داستان، (جمع) وقایع
(حقوق) اقامه ی دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، دعوی
عملیات نظامی، حمله، برخورد نظامی
(خودمانی) فعالیت، هیجان
Acrylic painting
تابلویی که با رنگ اکریلیک (مخلوط رنگ و صمغ اکریلیک ) نقاشی شده است
Finger painting
نقاشی انگشتی (بجای قلم مو و غیره انگشت به کار برده می شود)
تابلو یا عکسی که بدین طریق نقاشی شده است
Genre painting
نقاشی ژانر، نقاشی واقع نما (که در آن صحنه های معمولی زندگی به گونه ای واقع بینانه تصویر می شود)
Oil painting
نقاشی رنگ و روغن
Sand painting
(سرخپوستان ناواهو – ایالات متحده) مراسم درمان همراه با قرار دادن شن های رنگ شده به صورت شکل های گوناگون
این نوع طرح
Affirmative action
(امریکا) سیاست جبران بی عدالتی های گذشته نسبت به اقلیت ها (به ویژه سیاهان)
Class action
دعوی حقوقی و دادخواهی که نتیجه ی آن متوجه دسته ی بخصوصی از مردم می شود، دادخواهی سنخی
Delaying action
کنش درنگ آفرین (عملی که برای تاخیراندازی به منظور کسب فرصت مناسب و غیره انجام گیرد)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Painting

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Painting

پانویس

معنی و مفهوم لغت Painting در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Painting به فارسی | کاربرد واژه Painting | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Painting | هم خانواده های کلمه انگلیسی Painting | مترادف کلمه Painting | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Painting | دیکشنری آنلاین Painting | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Painting در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Painting و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Painting to PERSIAN
online source for English definitions of Painting | synonyms of Painting in persian | word origins and etymologies of Painting | audio pronunciations of Painting | example sentences for Painting.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.