معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Humidity به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Humidity به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Humidity به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Humidity به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Humidity

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Humidity

نم، نمداری، نمناکی، رطوبت
میزان نمداری هوا، درجه ی رطوبت
Relative humidity
رطوبت نسبی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Humidity

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Humidity

پانویس

معنی و مفهوم لغت Humidity در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Humidity به فارسی | کاربرد واژه Humidity | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Humidity | هم خانواده های کلمه انگلیسی Humidity | مترادف کلمه Humidity | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Humidity | دیکشنری آنلاین Humidity | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Humidity در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Humidity و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Humidity to PERSIAN
online source for English definitions of Humidity | synonyms of Humidity in persian | word origins and etymologies of Humidity | audio pronunciations of Humidity | example sentences for Humidity.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.