Foot soldier persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Foot soldier

سرباز پیاده، سرباز پیاده نظام
Soldier
سرباز، نظامی، لشگری
(خاندان های مافیا) تبهکار خرده پا، عضو دونپایه
کهنه سرباز، سرباز کارکشته
هوادار پر و پا قرص (شخص یا هدف بخصوص)، سپاهی، مبارز
(در میان مورچگان و موریانه ها و غیره) سرباز، جنگنده، جنگجو، مامور دفاع
سربازی کردن
سرسختی کردن، سماجت کردن
از زیر کار در رفتن، رفع تکلیف کردن
Foot
پا (از مچ پا به پایین – تمام پا را می گویند leg)
هرچیز پامانند: پایه، ته ستون (و غیره)، پایین، پایین پا، زیر، ته، آخر (فهرست و غیره)
پایین جوراب (در برابر ساق جوراب)، پایین چکمه و پوتین (در برابر ساق)، کف جوراب
(جمع آن را foot هم می نویسند) سنجه ی درازا (برابر با 21 اینچ یا 84/03 سانتی متر) پا، فوت (مخفف آن : ft)
(معمولا جمع – جمع آن : foots) ته نشست، درده، رسوب، لای
(شعر انگلیسی) پایه
قدم، گام
پایی (در برابر: دستی hand)
پایکوبی کردن، رقصیدن 0
گام برداشتن (یا نهادن)، پا گذاشتن (در)، (به ویژه در مورد کشتی بادبان دار) جلو رفتن 1
(به کفش یا جوراب) ته گذاشتن، وصله کردن (کف جوراب یا کفش) 2
(امریکا – حسابداری و غیره – عامیانه – معمولا با: up) جمع بستن (ارقام یک ستون و غیره) و نوشتن حاصل جمع در پایین ستون، پای نویسی کردن 3
(عامیانه) پرداختن (هزینه ی چیزی) 4
پیاده
Dead soldier
(امریکا – عامیانه) بطری خالی (شراب یا آبجو یا ویسکی)
Unknown Soldier
سرباز گمنام
Soldier of fortune
سرباز مزدور، نظامی جویای نام و مال
ماجراجو
Soldier’s Medal

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Foot soldier

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Foot soldier

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Foot soldier در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Foot soldier به فارسی | کاربرد واژه Foot soldier | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Foot soldier | هم خانواده های کلمه انگلیسی Foot soldier | مترادف کلمه Foot soldier | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Foot soldier | دیکشنری آنلاین Foot soldier | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Foot soldier در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Foot soldier و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Foot soldier to PERSIAN
online source for English definitions of Foot soldier | synonyms of Foot soldier in persian | word origins and etymologies of Foot soldier | audio pronunciations of Foot soldier | example sentences for Foot soldier
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی