معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Feral به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Feral به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Feral به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Feral به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Feral

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Feral

نارام، غیراهلی، وحشی
بی تمدن، بدوی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Feral

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Feral

پانویس

معنی و مفهوم لغت Feral در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Feral به فارسی | کاربرد واژه Feral | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Feral | هم خانواده های کلمه انگلیسی Feral | مترادف کلمه Feral | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Feral | دیکشنری آنلاین Feral | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Feral در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Feral و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Feral to PERSIAN
online source for English definitions of Feral | synonyms of Feral in persian | word origins and etymologies of Feral | audio pronunciations of Feral | example sentences for Feral.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.