معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Damp به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Damp به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Damp به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Damp به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Damp

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Damp

نم، رطوبت، آغار، ژف
(گازهای زهرین یا قابل انفجار معدن) آتش گاز، گریزو، سیه نم، آتش دمه، کاندم
(قدیمی) روحیه ی خراب، اندوه
نمناک،مرطوب، نم دار
نم زدن، نم دار کردن، مرطوب کردن
(معمولا با: down – آتش منقل یا بخاری را) با خاکستر پوشاندن، دم کردن، (در موتور و ماشین – با کاستن جریان هوا) آهسته کردن، (میزان اشتعال را) کم کردن، فروکاستن، فرو کاست کردن، میراندن
(انرژی یا نیرو و کنش وری را) کاستن، واپاد (کنترل) کردن، مهار کردن، فرونشاندن
(سازهای زهی و ضربی به ویژه پیانو و طبل) از بسامد کاستن، بسامد کاست کردن
(از دامنه amplitude موج یا نوسان) کاستن
After
(از نظر زمان یا مکان) بعد، عقب، بعدی، دیگر، دیگری
پاپی، بااصرار، در پی، در جستجوی
در نتیجه ی، به واسطه ی
علیرغم، با وجود
(از نظر رتبه و مقام و غیره) بعد از، مادون، پایین تر از
به سبک، به تقلید از، به رغم
(در مورد نامگذاری) به افتخار، به یاد بود
جویای احوال شدن
عقبی، پسین 0
پس از، بعد از 1
پس از آن، بعد از آن، بعد
After-
پیشوند: پس، پس از، بعد از [aftereffect] Damp-dry
(پارچه و جامه)
نیمه مرطوب از ماشین لباس خشک کنی درآوردن
پارچه یا جامه ای که باید نیمه مرطوب از خشک کن درآورده شود
After-care
(پزشکی – پرستاری کسی که تازه عمل کرده و یا مریض بوده) پس تیمار، مراقبت بعد از عمل یا بیماری و غیره
After-hours
بعد از ساعات اداری، وابسته به این ساعات
باز (حتی پس از ساعات اداری)
After-shave
وابسته به پس از ریش تراشی، ادوکلن یا چیز دیگری که پس از اصلاح به صورت زده می شود
Morning after

Morning-after
(پس از شب میگساری و غیره) وابسته به صبح بعد، بامدادی
وابسته به قرص ضد آبستنی (که صبح بعد از جماع می خورند)
Fore-and-after
کشتی دارای بادبان طولی (بادبان به موازات طول کشتی نه عمود بر آن)، کشتی دارای بادبان در جلو و عقب کشتی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Damp

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Damp

پانویس

معنی و مفهوم لغت Damp در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Damp به فارسی | کاربرد واژه Damp | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Damp | هم خانواده های کلمه انگلیسی Damp | مترادف کلمه Damp | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Damp | دیکشنری آنلاین Damp | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Damp در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Damp و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Damp to PERSIAN
online source for English definitions of Damp | synonyms of Damp in persian | word origins and etymologies of Damp | audio pronunciations of Damp | example sentences for Damp.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.