معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Catching به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Catching به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Catching به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Catching به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Catching

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Catching

واگیر دار، واگیر، ساری، سرایت کننده
گیرا، جذاب

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Catching

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Catching

پانویس

معنی و مفهوم لغت Catching در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Catching به فارسی | کاربرد واژه Catching | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Catching | هم خانواده های کلمه انگلیسی Catching | مترادف کلمه Catching | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Catching | دیکشنری آنلاین Catching | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Catching در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Catching و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Catching to PERSIAN
online source for English definitions of Catching | synonyms of Catching in persian | word origins and etymologies of Catching | audio pronunciations of Catching | example sentences for Catching.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.