معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Airlift به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Airlift به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Airlift به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Airlift به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Airlift

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Airlift

ترابری هوایی، پل هوایی (به ویژه وقتی راه های زمینی یا دریایی بسته باشد)
حمل سرباز یا آذوقه از راه هوا

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Airlift

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Airlift

پانویس

معنی و مفهوم لغت Airlift در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Airlift به فارسی | کاربرد واژه Airlift | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Airlift | هم خانواده های کلمه انگلیسی Airlift | مترادف کلمه Airlift | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Airlift | دیکشنری آنلاین Airlift | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Airlift در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Airlift و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Airlift to PERSIAN
online source for English definitions of Airlift | synonyms of Airlift in persian | word origins and etymologies of Airlift | audio pronunciations of Airlift | example sentences for Airlift.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.