معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agonist به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agonist به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonist به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agonist به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonist

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agonist

(تئاتر) شخصیت عمده ی نمایش که در کشمکشی شرکت دارد، هماوردگر
(کالبد شناسی) عضله ی هماوردگر یا آگونیست (که عملش توسط عضله ی پاد هماوردگر یا آنتاگونیست مهار می شود)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agonist

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agonist

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agonist در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonist به فارسی | کاربرد واژه Agonist | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonist | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agonist | مترادف کلمه Agonist | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agonist | دیکشنری آنلاین Agonist | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agonist در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agonist و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agonist to PERSIAN
online source for English definitions of Agonist | synonyms of Agonist in persian | word origins and etymologies of Agonist | audio pronunciations of Agonist | example sentences for Agonist.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.