معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agnate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agnate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agnate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agnate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agnate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agnate

خویشاوند پدری، وابسته به قوم و خویش از جانب پدر
وابسته، همانند

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agnate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agnate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agnate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agnate به فارسی | کاربرد واژه Agnate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agnate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agnate | مترادف کلمه Agnate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agnate | دیکشنری آنلاین Agnate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agnate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agnate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agnate to PERSIAN
online source for English definitions of Agnate | synonyms of Agnate in persian | word origins and etymologies of Agnate | audio pronunciations of Agnate | example sentences for Agnate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.