معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agileness به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agileness به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agileness به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agileness به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agileness

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agileness

چابکی، زرنگی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agileness

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agileness

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agileness در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agileness به فارسی | کاربرد واژه Agileness | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agileness | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agileness | مترادف کلمه Agileness | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agileness | دیکشنری آنلاین Agileness | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agileness در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agileness و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agileness to PERSIAN
online source for English definitions of Agileness | synonyms of Agileness in persian | word origins and etymologies of Agileness | audio pronunciations of Agileness | example sentences for Agileness.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.