معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agamic به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agamic به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agamic به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agamic به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agamic

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agamic

(زیست شناسی) گمزاد، بکرزا، بی زامه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agamic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agamic

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agamic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agamic به فارسی | کاربرد واژه Agamic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agamic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agamic | مترادف کلمه Agamic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agamic | دیکشنری آنلاین Agamic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agamic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agamic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agamic to PERSIAN
online source for English definitions of Agamic | synonyms of Agamic in persian | word origins and etymologies of Agamic | audio pronunciations of Agamic | example sentences for Agamic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.