معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adulator به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adulator به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adulator به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adulator به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adulator

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adulator

چاپلوس، مداح، متملق

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adulator

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adulator

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adulator در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adulator به فارسی | کاربرد واژه Adulator | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adulator | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adulator | مترادف کلمه Adulator | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adulator | دیکشنری آنلاین Adulator | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adulator در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adulator و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adulator to PERSIAN
online source for English definitions of Adulator | synonyms of Adulator in persian | word origins and etymologies of Adulator | audio pronunciations of Adulator | example sentences for Adulator.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.