معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adrift به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adrift به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adrift به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adrift به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adrift

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adrift

(در مورد کشتی یا قایق) شناور (بدون لنگر و ناخدا)
سرگردان، بی هدف

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adrift

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adrift

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adrift در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adrift به فارسی | کاربرد واژه Adrift | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adrift | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adrift | مترادف کلمه Adrift | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adrift | دیکشنری آنلاین Adrift | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adrift در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adrift و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adrift to PERSIAN
online source for English definitions of Adrift | synonyms of Adrift in persian | word origins and etymologies of Adrift | audio pronunciations of Adrift | example sentences for Adrift.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.