معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adagio به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adagio به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adagio به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adagio به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adagio

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adagio

(موسیقی)
آهسته و آرام، آهسته، قطعه ی موسیقی آهسته
رقص باله ی آهسته ی دو نفری

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adagio

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adagio

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adagio در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adagio به فارسی | کاربرد واژه Adagio | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adagio | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adagio | مترادف کلمه Adagio | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adagio | دیکشنری آنلاین Adagio | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adagio در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adagio و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adagio to PERSIAN
online source for English definitions of Adagio | synonyms of Adagio in persian | word origins and etymologies of Adagio | audio pronunciations of Adagio | example sentences for Adagio.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.