معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acuity به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acuity به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acuity به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acuity به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acuity

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acuity

تیزی، تیزهوشی، تیزبینی، روشن بینی
Visual acuity
(سنجش قدرت بینایی) دقت دید

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acuity

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acuity

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acuity در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acuity به فارسی | کاربرد واژه Acuity | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acuity | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acuity | مترادف کلمه Acuity | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acuity | دیکشنری آنلاین Acuity | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acuity در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acuity و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acuity to PERSIAN
online source for English definitions of Acuity | synonyms of Acuity in persian | word origins and etymologies of Acuity | audio pronunciations of Acuity | example sentences for Acuity.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.