معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acrosome به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acrosome به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrosome به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acrosome به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrosome

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acrosome

تارک سر، سریتن، کیسه ی نازکی بر سر اسپرماتوزوئید

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acrosome

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acrosome

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acrosome در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrosome به فارسی | کاربرد واژه Acrosome | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrosome | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acrosome | مترادف کلمه Acrosome | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acrosome | دیکشنری آنلاین Acrosome | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acrosome در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acrosome و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acrosome to PERSIAN
online source for English definitions of Acrosome | synonyms of Acrosome in persian | word origins and etymologies of Acrosome | audio pronunciations of Acrosome | example sentences for Acrosome.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.