معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acropodium به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acropodium به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acropodium به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acropodium به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acropodium

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acropodium

سطح فوقانی پای پرندگان، پایه ء مجسمه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acropodium

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acropodium

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acropodium در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acropodium به فارسی | کاربرد واژه Acropodium | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acropodium | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acropodium | مترادف کلمه Acropodium | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acropodium | دیکشنری آنلاین Acropodium | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acropodium در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acropodium و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acropodium to PERSIAN
online source for English definitions of Acropodium | synonyms of Acropodium in persian | word origins and etymologies of Acropodium | audio pronunciations of Acropodium | example sentences for Acropodium.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.